LVI-TU 2021

Vuonna 2021 LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry teki vahvaa vaikuttamistyötä niin omilla toimillaan kuin yhdessä Rakennusteollisuus RT:n ja Talotekniikkaliiton kautta jäsenillemme tärkeiden teemojen eteen.

LVI-TU 2021 - Kooste vuodestamme

Meillä oli vuonna 2021 lähes 340 jäsentä: uusia yrityksiä liittyi mukaan 21. Jäsenyrityksemme työllistävät 8 500 ammattilaista ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto yli 1,6 mrd €.

Toukokuussa 2021 toteutetun jäsentyytyväisyyskyselyn mukaan liiton jäsenet ovat pääosin tyytyväisiä liiton toimintaan. Lähes 80 % piti työsuhdeneuvontaa vähintäänkin hyvänä ja reilun 70 %:n mielestä laki- ja sopimusehtoasioiden sekä teknisten asioiden neuvonta on hyvää. Peräti 94 % vastaajista katsoi jäsentiedotuksen onnistuneen hyvin

LVI-alan toimihenkilöiden tai työntekijöiden työehtosopimuskaudet päättyivät 28.2.2022. Valmistauduimme neuvotteluihin loppuvuodesta 2021 kartoittamalla jäsentemme näkemyksiä työehtosopimusten muutostarpeista. Näiden pohjalta valmistelimme tavoitteemme työehtosopimusneuvotteluihin.

Vuonna 2021 koronapandemia vaikeutti edelleen ammattimaista korjausrakentamista. LVI-TU mm. ottikin vetovastuu RT:n korjausrakentamisen tilaa selvittävässä työryhmässä. Lisäksi annoimme kahdeksan lausuntoa ja olimme mukana Talotekniikka RYL -asiakirjan päivitystyössä. Toimimme myös aktiivisesti erilaisissa työryhmissä kuten esim. TOPTEN-ryhmä, RT:n Kestävä rakentaminen ja ympäristö, Rakentamisen digitalisaatio ja alustat, Rakentamisen standardit työryhmät, Työturvallisuuskeskuksen Rakennusalojen työalatoimikuntatyö, RT:n työmarkkinaryhmä, työmarkkinavaliokunta ja työmarkkinatiimi, EK:n työmarkkinoihin ja työlainsäädäntöön liittyvät juristityöryhmät sekä Suomen Yrittäjien työmarkkinavaltuuskunta.

LVI-TU jatkoi alan vetovoiman edistämistä toteuttamalla materiaalia opinto-ohjaajille sekä Snapchat-kampanjalla ja Yrityskylän Talotekniikkapelillä. Koulutuspoliittisia edunvalvontatoimiamme olivat mm.  Talotekniikan työelämätoimikuntatyöskentely sekä poliitikkoihin ja opetusviranomaisiin vaikuttaminen erityisesti energiatehokkuuden parantamiseen liittyvän koulutus- ja tutkimustoiminnan parantamiseksi.

LVI-TU2021