LVI-TU antoi lausunnon ohjekorttiehdotukseen RTS 21:27 Putkistojen ja kanavien kannatus

LVI-TU jätti jäseniltään saamien kommenttien perusteella 18.11.2021 lausunnon Rakennustiedon ohjekorttiehdotukseen RTS 21:27 Putkistojen ja kanavien kannatus.

Lausunnossa otettiin kantaa erityisesti seuraaviin kohtiin:

  • Tuulettuvaan alapohjaan asennettavien viemärien kannakkeiden materiaalia varten tarvitaan tarkempi valintaohje (pitääkö kannakemateriaalin olla haponkestävää, jos ryömintätila on kuiva?)
  • Ns. papukattoihin kiinnitettävien kannatusten ainevahvuuksiin ja kestävyyden varmistamiseen on tarpeen laatia tarkemmat ohjeet.
  • Mahdollinen kannatuksen kiinnittäminen eristemateriaalin päälle pitää tehdä ainoastaan paloeristeen valmistajan sertifikaatin mukaan.

Kortti julkaistaan, kun lausuntokierroksella saatu palaute on arvioitu ja tarpeelliset parannukset on tehty. Ohjekortti tulee lisäksi käsiteltäväksi valvovassa toimikunnassa.