LVI-TU antoi lausunnon työnjohtotehtävien vaativuusluokista

LVI-TU jätti 16.5.2014 ympäristöministeriölle lausunnon koskien luonnosta maankäyttö- ja rakennuslain pohjalta annettavasta valtioneuvoston asetuksesta työnjohtotehtävien vaativuusluokista. Lakimuutos ja siihen liittyvä uusi asetus tulevat voimaan 1.9.2014. Tällöin poistuu käytöstä RakMK osa A1, jossa esitetyt kelpoisuusvaatimukset tulevat jatkossa sisältymään em. säädöksiin.

Lakimuutos tai asetusluonnos eivät tuo mukanaan heikennyksiä LVI-asennusliikkeiden toimintamahdollisuuksiin.

Lain ja asetusluonnoksen tekstit olivat paikoitellen laveita: LVI-TU esittikin, että ympäristöministeriö laatii 1.9.2014 mennessä valtakunnallisen ohjeen, jossa kuvataan yksiselitteisesti työjohtotehtävän eri vaativuusluokkien erot sekä kuvataan yksiselitteisesti kunkin vaativuusluokan osalta siinä edellytettävä kelpoisuus. Tällä halutaan varmistaa tasamitallinen toiminta eri osissa maata.

LVI-TU esitti myös, että ympäristöministeriö aloittaisi rakentamisen ammattihenkilöstöä koskevan erillislain valmistelun siten, että uuteen lakiin koottaisiin nykyisestä maankäyttö- ja rakennuslaissa mainitut henkilöitä koskevat tehtävät ja niiden kelpoisuusvaatimukset sekä nykyisen sääntelyn ulkopuolella olevat tehtävät, joihin sisältyy kansalaisten terveyteen ja omaisuuteen kohdistuva uhka.

Lue lausunto (pdf)

Yhteislausunto rakentamisen suunnittelu- ja työnjohtotehtävien vaativuusluokista

LVI-TU organisoi myös LVI-alan järjestöjen nimissä jätetyn lausunnon, johon sitoutuivat LVI-talotekniikkateollisuus ry, Suomen LVI-liitto ja VVS Föreningen i Finland rf. Yhteislausunto oli täysin samassa linjassa LVI-TU:n lausunnon kanssa.

Lue lausunto (pdf)