LVI-TU:n jäsenkysely: Jäsenet tyytyväisiä liiton toimintaan

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n toukokuussa 2021 toteuttaman jäsenpalvelukyselyn mukaan liiton jäsenet arvostavat varsinkin työsuhde-, laki- ja sopimusehtoasioiden neuvontaa sekä jäsentiedotusta. Kyselyn mukaan kehityskohteita löytyy eritoten elinkeinopoliittisesta edunvalvontatyöstä, myös medianäkyvyyttä toivottiin entistä enemmän.

LVI-TU:n jäsenpaövelukysely 2021

 

Jäsenpalvelu toimii hyvin

LVI-TU:n jäsenet ovat pääosin tyytyväisiä liiton jäsenpalveluun: lähes 80 % vastaajista piti työsuhdeneuvontaa vähintäänkin hyvänä. Reilun 70 %:n mielestä laki- ja sopimusehtoasioiden sekä teknisten asioiden neuvonta on hyvää tai erittäin hyvää. Vajaa kolmannes katsoi liiton onnistuneen tyydyttävästi elinkeinopoliittisissa ja toimiala-asioissa.

Viestintä pääosin onnistunutta

Kaikki vastaajat pitivät jäsentiedotusta tärkeänä osana jäsenpalvelua: 94 % vastaajista katsoi jäsentiedotuksen onnistuneen hyvin. Noin 80 % piti liiton koti- ja jäsensivuja hyvinä tiedonlähteinä.

Liki 70 % vastaajista oli tyytyväinen liiton medianäkyvyyteen, neljännes piti sitä vain tyydyttävänä.

Edunvalvonnassa vielä työsarkaa

Vastaajista yli 60 % arvioi, että LVI-TU on onnistunut hyvin työehtosopimusten solmimisessa. Reilu puolet vastaajista piti liiton vaikuttamistyötä alaa koskeviin poliittisiin ja viranomaispäätöksiin hyvänä.

Yli puolet katsoi liiton vaikuttaneen positiivisesti talotekniikan asemaan kiinteistö- ja rakennusklusterissa, mutta kolmannes piti sitä vain tyydyttävänä.

Liiton tekemää työtä LVI-alan koulutuksen aloituspaikkoihin ja sisältöihin arvosti 63 %. Sen sijaan 37 % toivoi liiton toimivan vahvemmin ammattitaitoisen työvoiman saantiin liittyen.

Kehitystoimet käynnissä

Liitto analysoi kyselyn tulokset ja tekee tarvittavat toimet palveluidensa kehittämiseksi entistä paremmiksi. Joitakin toimia onkin jo aloitettu.

  • Uudistuneen Talotekniikkaliiton toiminnan käynnistyminen mahdollistaa jatkossa entistä vahvemman talotekniikka-alan elinkeinopoliittisen valvontatyön. Myös tiivis yhteistyö Rakennusteollisuus RT:n kanssa mm. korjausrakentamisen merkityksen vahvistamisessa tulee hyödyntämään jäseniämme, toimitusjohtaja Mika Hokkanen toteaa ja jatkaa:
  • Kolmannes vastaajista toivoi enemmän jäsenkoulutuksia ja -tapahtumia. Lisätarjontaa koulutuksiin tuleekin jatkossa esimerkiksi Talotekniikkaliiton jäsenyytemme kautta.
  • Alaa on jo pitkään vaivannut pula ammattitaitoisesta työvoimasta. Jatkamme työtä LVI-alan yhteisessä Vetovoima-hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä alan houkuttelevuutta nuorten keskuudessa. Olemme myös vahvasti mukana Talotekniikan työelämätoimikunnan työssä.

Tutustu tulosgraafeihin.

Jäsenpalvelukysely lähetettiin toukokuussa 2021 LVI-TU:n reiluun 330 jäsenyritykseen: vastauksia tuli 32.