LVI-työnjohdon muuntokoulutus – apua osaajapulaan

Metropolia Ammattikorkeakoulu käynnistää rakennusmestari (amk) -tutkintoon tähtäävän kaksivuotisen LVI-työnjohdon muuntokoulutuksen. Tutkinto antaa yhdessä työkokemuksen kanssa kelpoisuuden toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa rakennustöissä ilmanvaihto- tai rakennusten vesi- ja viemäriasennusten vastaavana työnjohtajana.

Haku päättyy 4.3.2018, koulutus alkaa 9.4.2018

Muuntokoulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on tutkintovaatimusten mukaista aiemmin hankittua osaamista siten, että tutkinto voidaan suorittaa kahdessa vuodessa. Koulutus toteutetaan päiväopintojen ja työpaikkaopintojen yhdistelmänä.

Koulutus on osallistujille maksutonta tutkintokoulutusta, näiden lisäpaikkojen rahoitus on saatu opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Tarjolla on 20 opiskelupaikkaa.

Koulutusta on valmisteltu yhteistyössä alan yritysten ja toimialajärjestön kanssa. LVI-alan toimihenkilöiden saatavuus on LVI – Teknisten Urakoitsijoiden Arvo Ylösen mukaan heikko ja suuri määrä toimihenkilöitä siirtyy lähivuosina eläkkeelle. Metropolian muuntokoulutus on tervetullut apu osaajapulan helpottamiseen erityisesti LVI-asennusalan yrityksissä.

Lisätietoja koulutuksesta ja hakuperusteista Metropolian sivuilta.

Lisätietoja yritysyhteistyöstä: Jorma Säteri, p. 040 548 5429,