LVI-urakoitsijoiden suhdanneodotukset varovaisen myönteiset

LVI-urakoitsijoiden syksyinen epävarmuus tulevasta on kääntynyt varovaisen positiiviseksi odotukseksi. Korjausrakentamisen kohtuullisen hyvän suhdanteen odotetaan kehittyvän edelleen myönteisesti, ja tyydyttävällä tasolla olevan uudisrakentamisen tilanteen ennustetaan pysyvän nykyisellään ensi syksyyn saakka. Suurin huolenaihe on hintataso, joka on ollut valmistuvista kohteista vapautuvan kapasiteetin myötä laskussa.

Liikevaihto kasvoi, kannattavuus jäi tyydyttäväksi

Joka toisen yrityksen liikevaihto kasvoi viime vuonna verrattuna vuoteen 2010. Keskimäärin vastaajat vaihtoivat 5,5 % edellisvuotta enemmän.  Kasvu ei tapahtunut kivuitta, sillä puolet yrityksistä kuvasi viime vuoden kannattavuuden tyydyttäväksi, kolmannes hyväksi ja joka kuudes heikoksi. Hintataso putosi viime syksystä tähän kevääseen 1,6 % , eikä ennustettu 0,7 %:n nousu urakkahintoihin ensi syksyyn mennessä paranna kannattavuutta. Kustannusten kasvuvauhti on tällä hetkellä noin 2,5 prosenttiyksikköä tarjoushintojen nousua kovempaa.

– LVI-urakoitsijoiden konkurssit ovat lisääntyneet. Tähän näen kaksi syytä: laman pelossa otettiin syksyllä 2010 alihinnoiteltuja työllistämistöitä, joiden hedelmät nautitaan nyt. Putkiremonttibuumin houkuttelemana alalle on myös tullut yrityksiä, joilla ei ole rakennus- ja LVI-alan kokemusta tai kustannustietämystä, LVI-Teknisten Urakoitsijoiden toimitusjohtaja Jari Syrjälä sanoo.

Ulkomaisen työvoiman määrä vähäinen

Ulkomaisella työvoimalla tehtiin kyselyn mukaan noin 3 % toimialan töistä, suurin osa alihankintana. Joka viides yritys käytti viime vuonna jossain muodossa ulkomaalaisia töissään. Suorassa työsuhteessa yrityksiin oli 57 henkilöä, mikä on 1,2 % vastaajien työvoimasta. Arviot ulkomaisen työvoiman käytöstä tänä vuonna ovat samantasoisia kuin vuoden 2011 toteutuma.

Alalla lähes täystyöllisyys

Vastanneiden yritysten palveluksessa oli kyselyhetkellä 4567 LVI-ammattilaista. Lukumäärä on kasvanut runsaalla 200:lla viime vuoden keskimäärästä. Lomautettuina oli 88 henkilöä, mikä tarkoittaa käytännössä täystyöllisyyttä. Syksyllä työt tehdään nykyisellä tekijämäärällä.

Joka viidennellä yrityksellä oli vaikeuksia ammattityövoiman saannissa.

Vastaajien keskimääräinen täystyöllistävä tilauskanta on 4,6 kuukautta. Määrä on hieman pitkän ajan keskiarvoa korkeampi, ja tilauskirjojen uskotaan pulskistuvan lievästi syksyä kohti. Tarjousaktiivisuus on 78 % ja läpimenoprosentti 21. Uudisrakentamisen osuus tehdyistä töistä on 40 %.

Kysely lähetettiin maaliskuussa 277:lle LVI-asennusyritykselle. Vastauksia saatiin 84, joten vastausprosentti on 30. Vastanneet yritykset edustavat noin 75 % liiton jäsenten liikevaihto- ja työvoimamäärästä.

LVI-asennus työllistää noin 14 000 henkilöä ja alan markkina on noin 3 miljardia euroa.

Lisätiedot
Toimitusjojhtaja Jari Syrjälä, p.050 3525 120

Tiedote 17.4.2012