LVI-urakoitsijoilla aito huoli lähitulevaisuuden urakoista

Koronaepidemia on kurittanut eri toimialojen kuluvan vuoden liiketoimintaa hyvin eri tavoin. Talotekniikassa korona vaikutti keväällä taloyhtiöiden remonttipäätöksiin. Jo aloitetut urakat jatkuivat pääosin normaalisti, mutta uusien hankkeiden päätöksiä lykättiin. Talotekniikka-alan suhdannekyselyn vastauksista selviää, että korona vaikuttaa alaamme täysimääräisesti vasta syksyllä ja alkutalvesta.

Koronaepidemia pisti LVI-suunnittelun ja kilpailutukset selkeälle tauolle. Nyt syksyn edetessä kevään toimimattomuuden aika alkaa realisoitua taannehtivasti työmaatasolla, kun uusia töitä ei ole loppusyksyllä normaalissa mittakaavassa tarjolla. Tällä hetkellä laskettavana ja kilpailutettavana olevat työt tulevat tuotantoon vasta talvella 2021. Tämä näkyy myös LVI-urakoinnin tilauskannassa; syksyn tilauskanta on keskimäärin 3–4 kuukautta, kun vielä viime vuonna se oli keskimäärin viisi kuukautta.

Balance Consultingin tilinpäätösanalyysissa kasvua ja kannattavuutta kuvaavista tunnusluvuista selviää, että viime vuonna LVI-alan mediaaniyrityksen liikavaihdon kasvuprosentti oli 4,9. Mediaaniyrityksen käyttökate oli 7,2 prosenttia liikevaihdosta ja nettotulos puolestaan 3,9 prosenttia liikevaihdosta. Nämä luvut nousivat aavistuksen edellisvuodesta. Suhdannekyselyn tulokset eivät valitettavasti kannusta uskomaan, että kasvun tiellä tältä osin pysytään. Uudisrakentaminen vähenee selvästi kaikilla rakentamisen osa-alueilla ja isoin pudotus nähtäneen toimisto- ja liiketilarakentamisessa. Korjausrakentamisen puolella asuntojen korjauksiin odotetaan pienintä laskua ja suurinta pudotusta odotetaan siinäkin toimisto- ja liiketiloissa sekä teollisuuskiinteistöissä.

Korjausvelan suuruus maamme kiinteistöjen osalta on hälyttävä. Talotekniikan huoltotoimet pysähtyivät keväällä monessa kiinteistössä lähes kokonaan. Monessa julkisessa kiinteistössä talotekniikan korjaus- ja huoltoimet olisi voitu tehdä turvallisesti, kun ne olivat koronan takia tyhjillään. Perusteluna kevään hitaalle ryhtymiselle esitettiin valmiiden suunnitelmien puuttumista samoin kuin kuntatalouden joutumista ahtaalle. Epidemia voi jatkua vielä pitkäänkin, joten erityisen huolestuttava on, jos kiinteistöjä ei edelleenkään huolleta ja korjata.

Hallitus sopi budjettiriihessä toimia talouden elvyttämiseksi ja kuntatalouden turvaamiseksi, mutta lisäpanostus rakennus- ja korjausinvestointeihin on toteutuksen kannalta kriittinen. Suunnitelmallinen korjausrakentaminen ja huoltotoiminta parantavat kiinteistöjen terveellisyyttä, käytettävyyttä, turvallisuutta ja käyttöikää; Se aktivoi taloutta nopeasti työllistämällä ja tuomalla verotuloja.

Tarvitaan nopeasti toimia, joilla talouden pyörät pidetään pyörimässä; julkista rakentamista ja kiinteistöhuoltoa sekä yksityistä korjausrakentamista on siis vauhditettava. Julkisten investointien lisäksi esimerkiksi taloyhtiöiden yhtiökokouksissa on päätettävä etupainotteisesti taloteknisten korjaus- ja huoltotoimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Uuden korona-aallon tulemista tai tulematta jäämistä ei ole varaa jäädä odottamaan.

Mika Hokkanen, toimitusjohtaja
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

LVI-TU Blogit 9-2020