Lausunnot

LVI-TU työskentelee aktiivisesti LVI-alan kehittämiseksi mm. antamalla lausuntoja lakiesityksiin.

Lausunto ehdotuksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen ilmastoselvityksestä/ 26.8.2021

Katso lausunto.

Lausunto valtioneuvoston asetukseksi öljylämmityksestä luopumisen avustuksista pientaloissa / 27.5.2021

Katso lausunto.

Lausunto RTS 21:10 TalotekniikkaRYL luonnos 21.1 Lämmitysjärjestelmät /20.5.2021

Katso lausunto.

Lausunto RTS 21:12 TalotekniikkaRYL luonnos 21.4 Jäähdytysjärjestelmät/ 20.5.2021

Katso lausunto.

Lausunto RTS 21:12 TalotekniikkaRYL lounnos 23 Rakennusautomaatio/ 20.5.2021

Katso lausunto.

Lausunto YT-lain uudistamisesta / 14.1.2021

Lue lisää.

Lausunto Hiilineutraalin rakennuksen määritelmästä / 30.12.2020

Lue lisää.

Lausunto Talotekniikan ammattitutkinnon perusteiden luonnokseen/ 18.12.2020

Lue lisää.

Lausunto Suomen kansallinen julkisten hankintojenstrategia -esitykseen/ 12.8.2020

Lue lisää.

Lausunto Tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä/ 9.6.2020

Lue lisää.

Lausunto Uimahallien LVIA-suunnittelusta/ 6.5.2020

LVI-TU hyväksyi osaltaan ehdotuksen julkaistavaksi sellaisenaan.

Lausunto talotekniikan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista/ 26.2.2018

Lue lisää

Lausunto ehdotukseen Allianssi rakennushankkeen toteutusmuotona / 28.12.2017

Lue lisää

Lausunto kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoja koskevaan asetusluonnokseen / 30.6.2017

Lue lisää

Lausunto kiinteistöpalvelualan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon perusteista / 24.3.2017

Lue lisää

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisesta koulutuksesta / 19.12.2016

Lue lisää

Lausunto rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä / 25.11.2016

Lue lisää

Lausunto uuden rakennuksen energiatehokkuudesta / 7.11.2016

Lue lisää

Lausunto uuden rakennuksen sisäilmastosta / 7.11.2016

Lue lisää

Lausunto tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksistä / 8.9.2016

Lue lisää

Lausunto maankäyttö- ja rakennuslainmuuttamisesta / 13.5.2016

Lue lisää

Lausunto asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista / 19.8.2014

Lue lisää

Lausunto rakennusten energiatehokkuudesta annetun asetuksen muutoksista / 13.8.2014

Lue lisää

Lausunto muutoksista Talotekniikan perustutkinnon rakenteeseen ja sisältöön / 23.5.2014

Lue lisää

Lausunto työnjohtotehtävien vaativuusluokista / 16.5.2014

Lue lisää