Skip to Content

LVI-ala kiinnostaa nuoria – hakijamäärä kasvanut

Kevään yhteishaussa yhä useampi nuori haki LVI-alan ammatilliseen koulutukseen. Viime vuosina muiden tekniikan alojen tapaan myös LVI-alan vetovoima on hieman laskenut, mutta se on silti pitänyt pintansa hakijamäärissä. Tänä vuonna nähtiin selvää nousua ja ensisijaisten hakijoiden määrä ylittää selvästi aloituspaikkojen määrän.

  • Kiinnostus LVI-alan opintoihin on meille erittäin hyvä uutinen, sanoo erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä.
  • LVI-asennusalan yritykset ovat raportoineet pahenevasta työvoimapulasta asennushenkilöstön osalta jo pitkään. Uudet alalle tulevat henkilöt ovatkin tarpeen. Heidät otetaan ilolla vastaan.

Tekijöitä tarvitaan

Viime päivien julkisuudessa esiintyneet ennusteet rakennusalan töiden vähenemisestä eivät koske suoraan LVI-asennusalaa, jota kannattelevat korjausrakentamiseen liittyvät työt. Putki- tai energiaremonttien määrän ei uskota pienevän, koska rakennusten korjaustarve pysyy korkealla tasolla. Myös erilaiset ylläpito- ja huoltotehtävät ovat lisääntyneet rakennusten käyttöolosuhteisiin liittyvien laatuvaatimusten kasvaessa.

  • Paitsi määrällisesti, LVI-alan koulutus on parantunut myös laadullisesti. Olemme yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa aloittaneet LVI-Työelämäkumppanihankkeen osaamistarpeiden entistäkin paremmasta huomioimisesta, Mäkinen kertoo.
  • Oppilaitokset ovat lähteneet erittäin hyvin mukaan kehittämistyöhön. Uskomme alan tutkintojen järjestämisen olevan laadukasta ja vastaavan hyvin työelämän tulevaisuuden tarpeisiin.

Työpaikalla oppimassa

LVI-alalla panostetaan erityisesti työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadun varmistamiseen. Alan toimijat laativat parhaillaan kansallisia suosituksia työssäoppimisen suunnitteluun ja toteutukseen. Työpaikoilla tarvittavaa osaamista myös arvioidaan etukäteen sovittavissa, aidoissa työtilanteissa.

  • Tutkintojen suorittaminen vaatii sitoutumista myös opiskelijoilta. Työpaikoille ei voi mennä vain kuluttamaan aikaansa. Työssäoppiminen on tärkeää  henkilökohtaisesti opintoja suunnattaessa. Ja on hyvä muistaa, että kun opiskelija näyttää osaamisensa ja työhalunsa, niin töitäkin on tarjolla, Mäkinen vakavoituu.

Graafi: Talotekniikka-alan (LVI) 2 asteen koulutus – aloituspaikat ja hakijamäärät

Lue lisää LVI-Työelämäkumppanuudesta.

Lisätietoa

Juha-Ville Mäkinen Erityisasiantuntija +358 45 899 9388 juha-ville.makinen@lvi-tu.fi
Back to Top