Mihin tehokas työaika häviää?

Tuttuun kysymykseen etsitään vastausta Aalto-yliopiston rakennustekniikan laitoksen tekemässä tutkimushankkeessa. Osana hanketta suoritetaan kyselytutkimus, jonka avulla pyritään tunnistamaan työaikahävikin syyt LVI- ja sähköasennustöissä.

Kysely on tarkoitettu asentajille ja siihen toivotaan suurta määrää vastauksia. Iso vastausprosentti auttaa luotettavammin arvioimaan, miten toimintaa voitaisiin kehittää erityisesti LVI- ja sähköasennusten sujuvoittamiseksi. On myös tärkeää, että kyselyn kaikkiin kysymyksiin vastataan.

Pyydämme, että jakaisitte kyselyn laajasti asentajillenne ja antaisitte heille mahdollisuuden käyttää vastaamiseen työaikaa. Panostus voi tuntua isolta, mutta uskomme, että sen avulla tutkimuksessa voidaan paremmin luoda keinoja työn tehokkuuden parantamiseksi.

Vastaattehan 30.11.2020 mennessä: siirry kyselyyn.

Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa tehdään tarkempaa työpäivän aikana tapahtuvan toiminnan havainnointia työmailla. Jos uskotte, että yrityksenne voisi tarjota mahdollisuuden tähän, otattehan yhteyttä Mika Hokkaseen p. 050 448 1411, .

Hankkeen vastuullisena tutkijana toimii professori Olli Seppänen. Tutkimuksen rahoittavat LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL, ja Sähkötekniset työnantajat STTA. Hankkeen tutkimussuunnitelma löytyy tästä.