Mika Hokkanen aloitti toimitusjohtajana

Varatuomari Mika Hokkanen aloitti LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n toimitusjohtajana 1.1.2020 Jari Syrjälän eläköityessä. Keväällä Mikan toimintalistalla ovat LVI-toimialan tes-kierros sekä talotekniikan yhteistyön vahvistaminen.

LVI-TU on LVI- ja talotekniikka-alan aktiivinen toimija. Talotekniset ratkaisut vaikuttavat rakennuksen terveellisyyteen, toimivuuteen, turvallisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen muita rakennusteknisiä ratkaisuja enemmän. Se turvaa kiinteistövarallisuuden arvon rakennuksen koko elinkaaren kattavilla huolto- ja korjaustoimilla. Talotekniikka on myös entistä vahvemmin yhteistyölaji.

  • Tavoitteenamme on vahvistaa talotekniikan roolia ja vetovoimaa kiinteistö- ja rakennusklusterissa. Talotekniikan teknologiat kehittyvät jatkuvasti ja mahdollistavat aidot toimet ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kaiken kaikkiaan talotekniikka on muuntojoustavan toimintaympäristön mahdollistaja, ja äärimmäisen kiinnostava ala toimia ja kehittää. Hyvän jalustan yhteiselle toiminnalle tuo tänä vuonna toimeenpantava ensimmäinen yhteinen talotekniikka-asennuksen strategia, Mika toteaa.

LVI-TU on myös vankka edunvalvoja, ja kevään 2020 LVI-toimialan tes-kierros tuo oman mausteensa toimitusjohtajan työpäivään. Liiton tärkein tehtävä on ajaa jäsenyritysten etua työmarkkina- ja elinkeinopoliittisissa asioissa. LVI-TU:n toimisto on palvelukeskus, josta jäsenet saavat nopeasti apua työsuhde-, laki-, toimiala- ja teknisiin kysymyksiin sekä liiketoiminnan haasteisiin.

Mikan tausta sekä työmarkkinajuristina Rakennusteollisuudessa että Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL:n toimitusjohtajana antavat hyvät pohjat edunvalvontatyöhön ja liiton jäsenten asioiden ajamiseen.