Mikä maksaa?

Juhannusaatto. Lapset ja lapsenlapset ovat jo lähteneet koteihinsa, ja emäntä päättää vielä siivota astiat ja roskat. Kesken työn touhun keittiön vesijohtoputki pettää ja putkesta alkaa suihkuta vettä.

LVI-liikkeen päivystävä putkimies katkaisi vedentulon ja teki ne tarvittavat toimenpiteet, joita juhannusyönä oli järkevää tehdä. Lopputoimet jäivät odottamaan seuraavaa arkipäivää.

Selvää on, että päivystyskäynti juhlapyhänä ei ole talkootyötä. Työehtosopimuksen mukaiset päivystyskorvaus, hälytysraha, varsinaisen työajan lisä, viikkolepokorvaus, sunnuntaikorvaus ja matka-aika nostavat lyhyenkin käynnin hinnan tasolle, joka voi tuntua suurelta.

Vaan mitä maksaisi, jos se vesi suihkuaisi seuraavaan arkipäivään?

Pidämme itsestään selvinä, jopa perusteltuina, autojen merkkikorjaamojen 80 – 120 euron tuntiveloitushintoja. Ja kaikkia ehdotettuja lisätoimenpiteitä, jopa maailman kalleinta lasinpesunestettä, jos itse unohti täyttää pissapojan ennen huoltoon ja huollon jälkihuoltoon vientiä.

Joku voi myös tulkita, että putkiliikkeet vuolevat kultaa, kun asentajalle maksetaan 15 euroa tunnilta ja yritys laskuttaa verollisena yli 50 euroa.

Tuntiveloitushinta muodostuu työntekijälle työssäoloajalta maksettavasta palkasta, lomapalkasta ja lomarahasta sekä muista palkallisten poissaolojen kustannuksista. Näitä muita palkallisia poissaoloja ovat mm. sairausaika, arkipyhät, luottamusmiesvapaa ja koulutusaika. Edellä mainittujen lisäksi tuntiveloitukseen sisältyvät eläke- ja sosiaaliturvamaksut ja vakuutusmaksut sekä työntekijälle maksettava ateriakorvaus.

Yritystoiminnan kiinteitä kuluja aiheuttavat muun muassa toimihenkilötyö ja ostopalvelut, toimitilat, autot, koneet ja laitteet, erikoistyökalut, markkinointi, kehitystoiminta, koulutus ja atk-palvelut. Kiinteiden kulujen lisäksi veloituksen tulee kattaa muun muassa tuotto sijoitetulle pääomalle, poistot sekä välittömät verot.

Alla on esimerkki tuntiveloitushinnan muodostumisesta 1.6.2015 palkankorotuksen jälkeen.

Tuntiveloitushinnan muodostuminen

Jos asennusliikkeen tuntiveloitushinta on merkittävästi alempi, on syytä epäillä epätervettä kilpailua tai suorastaan laitonta toiminta. Lisäksi kannattaa muistaa, että yksityishenkilöt saavat tehdä työn osuudesta kotitalousvähennyksen.

Jari Syrjälä, toimitusjohtaja
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

 29.5.2015