Mistä osaajat LVI-asennusalalle?

LVI-asennusala on työvoimavaltainen toimiala. Arviomme mukaan alalla työskentelee noin 14 000 ammattilaista, reilut 10 000 LVI-asentajaa ja yli 3 000 toimihenkilöä ja yrittäjää. Putkiremontit ja energiatehokkuuden parantaminen sekä huolto- ja ylläpitotehtävät pitävät osaavat ihmiset kiireisinä rakentamisen suhdanteista riippumatta.

Syksyn suhdannekyselyssä kolmannes jäsenyrityksistämme arvioi ammattitaitoisten LVI-asentajien saannin vaikeaksi. Lisäksi lähes puolet vastaajista oli sitä mieltä, että ammattitaitoisia toimihenkilöitä ei ole riittävästi saatavilla.

Toimihenkilöiden osalta tilanne ei yllätä. Jo pitkään on ollut nähtävissä, että LVI-insinööriksi koulutettavien määrät ovat liian pieniä. Valmistuneet LVI-insinöörit työllistyvät hyvin ja yritykset palkkaisivat enemmänkin, jos vain tarjontaa olisi. Muutama vuosi sitten aloitetussa rakennusmestarikoulutuksessa on LVI-mestariksi erikoistumisen mahdollisuus. Tällä hetkellä tämä vaihtoehto on vain pääkaupunkiseudulla. LVI-suuntautuneelle rakennusmestarikoulutukselle on tarvetta muuallakin Suomessa. Alalla on jo pitkään ollut tarve lisätä koulutuspaikkoja ja jatkuvaa keskustelua yritysten ja oppilaitosten välillä. Yritykset voivat tarjota opiskelijoille harjoittelu- ja lopputyöpaikkoja sekä kertoa osaamistarpeita oppilaitosten väelle.

LVI-asentajien osalta ammattitaitoisen työvoiman saannin vaikeus tuntuu yllättävältä. Koulutusmäärät ovat pitkään olleet korkealla tasolla. Nuorisopuolella on noin 1 300 aloituspaikkaa ja suurin osa aloittaneista suorittaa tutkinnon. Aikuiskoulutuksessa suoritetaan vuosittain noin 300 perustutkintoa. Tämän pitäisi riittää yritysten tarpeisiin.

Miksi valmistuvat LVI-asentajat ja LVI-asennusliikkeet eivät löydä toisiaan? Eikö valmistuneen osaaminen ole riittävän hyvää? Onko yrityksillä liian suuret odotusarvot valmistuvien osaamisesta? Näihin kysymyksiin löytyy vastaus lisäämällä yrityksen ja oppilaitoksen välistä vuoropuhelua. Aloite voi tulla kummalta tahansa.

Arvo Ylönen, toimialapäällikkö
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry