Mitä rakennuksen ydintietoja tarvitset omissa prosesseissasi? – kysely

Ympäristöministeriö käynnisti vuoden 2020 alussa rakennetun ympäristön valtakunnallisen rekisterin ja tietoalustan valmistelun.

Valmistelu edellyttää laajaa tietojen yhteentoimivuuden kehittämistyötä koko rakennetun ympäristön toimialalla. Osana prosessia KIRAHub kartoittaa kyselyn avulla sidosryhmiltä tietoa siitä, mitä nyt tarkastelussa olevia rakennuksen ydintietoja eri toimijat tarvitsevat omissa prosesseissaan.

Kyselyn tulokset auttavat sekä rekisterin ja alustan valmistelua että MRL:n kokonaisuudistusta.
Vastaathan kyselyyn 2.3.2020 mennessä täällä.

KIRAHub on KIRA-alan yleishyödyllinen yhdistys, joka jatkaa hallituksen kärkihanke KIRA-digin viitoittamalla tiellä rakennetun ympäristön kestävän digitalisaation vauhdittajana. KIRAHubia rahoittavat Arkkitehtitoimistojen liitto ATL, Kiinteistötyönantajat ry, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL, Rakennusteollisuus RT, Rakennustietosäätiö, RTS, RAKLI ry, Suomen Isännöintiliitto, Suomen Kiinteistöliitto, Suomen Kuntaliitto, Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL sekä Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto STUL.