Monimuotoisuuden ja osaamisen kehittyminen

LVI-TU100: Viimeiset kymmenen ja seuraavat sata vuotta

Seuraavat sata vuotta

07.11.2022 | Monimuotoisuuden ja osaamisen kehittyminen

Vuonna 1922 vast´ikään itsenäistynyt ja sisällissodan kokenut Suomi oli hyvin toisenlainen maa kuin sata vuotta myö­hemmin. Väestö eli pääosin maaseudul­la ja työtä tekevä väki hankki elantonsa olennaisilta osin maataloudesta sivuelinkeinoineen. Vesi nostettiin maalla ja joissakin kaupungeissakin vielä kaivoista, jos se ei kuivan kesän tai talven vuoksi ollut päässyt loppumaan. Isommat tar­peet tehtiin puuseissä, pienemmät nur­kalla, kunnes kunnalliset vesi- ja viemärilaitokset yleistyivät. Ilmanvaihtokojeina toimivat ovet, ikkunat ja hatarat seinät, edistyneimmissä huoneissa käytettiin painovoimaista ilmanvaihtoa. Raken­nukset lämmitettiin puilla, koksilla, kivi­hiilellä tai antrasiitillä. Hullujenhuoneelle olisi päässyt, kun olisi hourinut esimer­kiksi nollaenergiarakennuksista, lämmön talteenotosta tai lämpimän käyttöveden kulutuksen mittaamisesta, jäähdytykses­tä unelmoimattakaan.

Lue lisää