Näyttötutkintojärjestelmä uudistuu

Opetus- ja kulttuuriministeriön näyttötutkintojärjestelmän kehittämistä varten asettama työryhmä ehdottaa, että näyttötutkintojärjestelmän työelämälähtöisyyttä vahvistetaan.

Tutkintotoimikuntien tehtäviä ehdotetaan muutettavaksi siten, että niissä korostuvat laadunvarmistus sekä näyttötutkintojen ja näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. Käytännössä tutkintotoimikunnat tekisivät esityksiä omien tutkintojensa ja näyttötutkintotoiminnan kehittämiseksi.

Tutkintotoimikuntien vastuulla olisivat edelleen näyttötutkinnon järjestämisedellytysten arviointi, sopimusten laatiminen näyttötutkinnon järjestäjien kanssa ja tutkintotodistusten myöntäminen. Jotta tutkintotoimikunnat voisivat keskittyä työelämästä tulevan asiantuntemuksen hyödyntämiseen näyttötutkintojen ja näyttötutkintojärjestelmän kehittämisessä, perustetaan Opetushallitukseen näyttötutkintosihteeristö. Tämän tehtävänä olisi avustaa tutkintotoimikuntia niiden laissa säädetyissä tehtävissä. Näyttötutkintosihteeristö avustaisi myös näyttötutkinnon järjestäjiä muun muassa näyttötutkintojärjestelmää koskevalla neuvonnalla.

Näyttötutkintojärjestelmän työelämäläheisyyttä syvennettäisiin säätämällä arvioinnista ja arvioijista. Arvioinnille säädettäisiin muodollinen asema, johon tutkinnon suorittaja voisi myös esittää tyytymättömyytensä. Arvioijien kokoonpanolle asetettaisiin samat kolmikantaisuuden edellytykset kuin tutkintotoimikunnille.

Näyttötutkinnon järjestäjänä voisivat toimia koulutuksen järjestäjät, muut yhteisöt ja säätiöt vastaavalla tavalla kuin nykyisin. Tutkinnon järjestämisen laatua ehdotetaan vahvistettavaksi lisäämällä lakiin ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 6 §, jossa asetetaan näyttötutkinnon järjestäjälle edellytyksiä. Näyttötutkinnon järjestäjällä tulee muun muassa olla riittävät taloudelliset ja ammatilliset edellytykset näyttötutkintojen laadukkaaseen järjestämiseen ja riittävä näyttötutkintojärjestelmän ja järjestämiensä tutkintojen asiantuntemus.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on aloittanut säädösvalmistelun työryhmän ehdotusten pohjalta. Uudistukset on tarkoitus saada tehtyä nopealla aikataululla.

Asiantuntija Juha-Ville Mäkinen
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry