Nimitysuutisia: Pipsa Hiltusesta viestintäpäällikkö

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n viestinnästä vastaava asiantuntija Pipsa Hiltunen on nimitetty viestintäpäälliköksi 1.8.2019 alkaen.

Hiltunen vastaa LVI-TU:n viestinnän suunnittelusta, toteutuksesta sekä kehittämisestä liiton ja toimialastrategian mukaisesti. LVI-TU:n viestinnän kulmakiviä ovat vahva jäsenviestintä sekä ulkoinen viestintä, erityisesti LVI- ja talotekniikka-alan imagon ja vetovoiman parantaminen sekä palvelukulttuurin ja  asiakaslähtöisyyden vahvistaminen. Hiltunen on työskennellyt reilut kuusi vuotta LVI-TU:ssa.