Onko talosi energiasieppari vai tuhlari?

Rakennuksen energiatodistus on työkalu, jolla voi vertailla eri rakennusten energiatehokkuutta. Uusille rakennuksille se tehdään jo rakennusvaiheessa. Energiatodistusta koskeva lainsäädäntö muuttuu 1.6.2013, ja sen myötä laskentaan perustuva energiatodistus tarvitaan myös olemassa oleville rakennuksille myynnin ja/ tai vuokrauksen yhteydessä.

Muutoksen yhteydessä energiatodistuksesta tehdään vertailukelpoinen ja luotettava. Siinä käytettävä asteikko A – G on tuttu mm. kodinkonekaupasta. Jatkossa on vain yksi tapa määrittää energiatehokkuus, ja sen tekee alan ammattilainen. Asiaa valvovan viranomaisen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n verkkosivuille tulee lain voimaantulon jälkeen lista energiatodistuksen tekijöistä.

Energiatodistuksen laskenta tehdään samoilla säännöillä kuin 1.7.2012 voimaan tulleissa uudisrakentamisen määräyksissä. Tämä mahdollistaa uuden ja vanhan rakennuksen vertailun vaikkapa asuntokaupan yhteydessä.

– Rakennuksen käyttäjän toiminta ei vaikuta energiatodistukseen, joten energiatodistus kertoo oikeasti rakennuksen ominaisuuksista, toimialapäällikkö Arvo Ylönen LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä sanoo.

Ehdotuksia energiatehokkuuden parantamiseksi

Energiatodistus sisältää myös ammattilaisen laatimia konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla kiinteistöjen energiatehokkuutta voidaan parantaa. Varsinkin vanhemmassa rakennuskannassa on paljon mahdollisuuksia tehostaa energiankulutusta.

Samalla kun kiinteistön energiatehokkuutta parannetaan, usein myös sisäolosuhteet muuttuvat viihtyisämmiksi. Raikas ja terveellinen sisäilmasto sekä parantunut energiatehokkuus ovat siis mahdollisia samanaikaisesti.

Korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräykset voimaan

Korjausrakentamisen määräykset tulevat voimaan syyskuun 2013 alussa. Rakennuksen energiatehokkuutta on parannettava luvanvaraisen korjauksen yhteydessä, silloin kun se on teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti mahdollista. Nämä toimenpiteet nostavat rakennuksen energiatodistusluokkaa ja samalla myös rakennuksen arvoa.

– Nyt onkin loistava tilaisuus käynnistää rakennuksen energiatehokkuutta parantavia hankkeita, kun uudisrakentamisen hiljentyessä talotekniikka-alan toimijoilla riittää tekijöitä, Arvo Ylönen vinkkaa.

Lisätietoja
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Toimialapäällikkö Arvo Ylönen, p. 050 309 3670, arvo.ylonen(at)lvi-tu.fi
Viestintäasiantuntija Pipsa Hiltunen, p. 0400 287 939, pipsa.hiltunen(at)lvi-tu.fi

Lehdistötiedote 27.5.2013