Opas työssäoppimisen suunnitteluun

Työpaikalla tapahtuva oppiminen on ammatillisen koulutuksen toimeenpanossa keskeinen asia. Tämän toteutuminen ja osaavan työvoiman saaminen edellyttävät toimivaa yhteistyötä työelämän ja oppilaitosten välillä. Katso oppaastamme vinkkejä työssäoppimisen suunnitteluun.

Työssäoppiminen on parhaimmillaan kaikkia osapuolia palvelevaa. Opiskelija hyötyy paremmasta oppimisympäristöstä ja paremmista oppimistuloksista. Oppilaitos saa mahdollisuuden tarjota opiskelijoilleen laadukkaampia koulutuspalveluja. Opettajille aukeaa tilaisuus päivittää ja ylläpitää omaa ammatillista osaamistaan. Yritykset pääsevät vaikuttamaan suoraan oppimistavoitteisiin ja opetuksen sisältöön.

Työssäoppiminen on erinomainen rekrytointikanava yrityksille.

Työssäoppiminen-opas toimii apuna työssäoppimisen suunnittelussa, jotta siitä saadaan laadukasta ja kaikkia osapuolia palvelevaa. Opas on tehty yritysten näkökulmasta. Siihen on sisällytetty joukko ohjeita, joiden avulla kiireinenkin yrityksen edustaja voi varmistua siitä, että työssäoppiminen on asianmukaisesti suunniteltu ja voidaan toteuttaa hallitusti.

Työssäoppiminen-opas