Organisaatio ja päätöksenteko

LVI-Työelämäkumppaniverkoston toiminasta päättää LVI-TU:n hallitus vuosittain tehtävän toimintasuunnitelman mukaisesti. LVI-TU:n toimisto vastaa verkoston toiminnan organisoinnista.

Verkoston toiminnan tavoitteet asettaa vuosittain LVI-TU:n jäsenyrityksien edustajista koostuva verkostotoimikunta.

Opettajien osaamiseen ja koulutuksen laadunhallintaan liittyvät toimenpiteet suunnittelee pedagoginen yhteistyöryhmä, joka voi tehdä kehitystyötä tukevia arviointikäyntejä verkostoon kuuluviin oppilaitoksiin. Pedagoginen yhteistyöryhmä voi kuulla asiantuntijoita mm. Opetushallituksesta, Opetusalan ammattijärjestö OAJ:sta sekä oppilaitosjohdosta.

Opettajien teknisen osaamisen ylläpitämiseen ja kehittymiseen liittyvät toimenpiteet suunnittelee puolestaan tekninen yhteistyöryhmä.

Takaisin LVI-Työelämäkumppaniverkoston etusivulle.