Organisaatio ja päätöksenteko

LVI-Työelämäkumppaniverkoston toiminasta päättää LVI-TU:n hallitus vuosittain tehtävän toimintasuunnitelman mukaisesti. LVI-TU:n toimisto vastaa verkoston toiminnan organisoinnista.

LVI-TU:n jäsenyrityksien edustajista koostuva verkostotoimikunta asettaa verkoston toiminnan tavoitteet vuosittain.

Pedagoginen yhteistyöryhmä suunnittelee opettajien osaamiseen ja koulutuksen laadunhallintaan liittyvät toimenpiteet. Yhteistyöryhmä voi tehdä kehitystyötä tukevia arviointikäyntejä verkostoon kuuluviin oppilaitoksiin. Se voi kuulla asiantuntijoita mm. Opetushallituksesta, Opetusalan ammattijärjestö OAJ:sta sekä oppilaitosjohdosta.

Tekninen yhteistyöryhmä puolestaan suunnittelee opettajien teknisen osaamisen ylläpitämiseen ja kehittymiseen liittyvät toimenpiteet.

Tutustu verkoston oppilaitoksiin.
Takaisin LVI-Työelämäkumppani-etusivulle.