Puhetta pimeästä – ja yksi kalsari-iskä

Koronaepidemia on kirittänyt talotekniikka-alankin yritysten teknologiavälitteistä vuorovaikutusta ja viestintää. Monet työt, tapaamiset, kokoukset ja tapahtumat hoidetaan pääosion sähköisesti. Ja usein verkkopalavereissa pimeänä; videokamerat pois päältä. Tämä vaikuttaa vahvasti myös viestintään.

Vuorovaikutustilanteissa – esiinnymme sitten kokouksessa, juttelemme kollegoiden kanssa tai tapaamme asiakkaita – viestimme aina myös eleillä, ilmeillä, olemuksella ja äänenpainoilla. Tämä nonverbaalinen viestintä on vähintäänkin yhtä tärkeää kuin kielellinen viestintä, ellei jopa väkevämpää. Sanaton viestintä voi olla harkittua ja monimerkityksellistä. Sen avulla voidaan muokata sanojen tulkintaa; se voi pehmentää viestiä tai antaa sille humoristisen, ironisenkin sävyn. Se, miten kuulija tilanteen tulkitsee, riippuu paljolti hänen oppimistyylistään. Siitä, oppiiko kuulija ensisijaisesti näkemällä, kuulemalla vai tekemällä.

Kun viestintä tapahtuu verkossa, nonverbaalisen viestinnän merkitys vähenee ja kielellinen viestintä korostuu. Sanat tehostuvat, samoin niiden erilaiset merkitykset ja tulkinnat. Samalla väärinkäsitysten mahdollisuus kasvaa. Puhtaasti kielelliseen ilmaisuun perustuva viestintä vaatii tarkkuutta sanavalintoihin, lauseisiin, sisältöihin. Ilmeikkäälle esiintyjälle voi olla haastavaa rauhoittaa esiintyminen tarkoin valittuihin lauseisiin ja selkeään artikulaatioon. Hyvä valmistautuminen ja selkeät esitysmateriaalit auttavat tässä tilanteessa.

Lisäksi yhteisten käytänteiden sopiminen yrityksen sisällä antaa henkilöstölle paremmat valmiudet valmistautua, osallistua ja hallinnoida vaikkapa etäkokouksia. Käytänteet voivat koskea esim. mikrofonien mykistämistä, videokameran sammuttamista, taustakuvia, chatin käyttöä ja kädennostoa puheenvuoroa halutessa.

Verkkotapaamisten haasteena on kuulijan mielenkiinnon ylläpito. Kun videokamerat ovat päällä, esityksiin keskitytään pidempään kuin pimeänä ollessa. Myös aiheestaan innostunut esiintyjä ylläpitää hyvää kokousvirettä. Lisäksi kuulijoita on hyvä aktivoida vaikkapa chatillä ja pikakyselyillä.

Verkossa tapahtuva viestintä antaa mahdollisuuden terästää yrityksen esitysmateriaaleja ja päivittää vaikkapa Teams-palaverien taustakuvat. Ne ovat oiva keino vahvistaa yrityksen brändiä. Kirsikkana kakussa taustakuvat ovat myös mainio keino peittää taustalla mahdollisesti vilahtavat kalsari-iskät.

Pistetään siis verkkotapaamiset ja -käytänteet kuntoon, ja livetapaamisia odotellessa otetaan kaikki irti niistä!

Pipsa Hiltunen, viestintäpäällikkö
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

LVI-TU Blogit 12–2020