Putkiverstaalta: Tämän hetkisellä sääntelyllä ei laatuun vaikuteta

Tässä sääntelyn luvatussa maassa, jossa jo lumitöidentekijältäkin vaaditaan lupa, ei säädöksillä juurikaan laatuun vaikuteta. Säädökset koskevat yleensä vain itse työn suorittamista tai paremminkin sanottuna ne keskittyvät työn tekemisen estämiseen. Paperitöihin ja raporttien kirjoittamiseen menee enemmän aikaa kuin itse tekemiseen.

LVI-alalla työsuojelun nimissä vaaditaan jos jonkinlaista lupaa, mutta itse putkia saa asentaa kuka tahansa. Riittää kun tulityökurssit sun muut työturvallisuuskurssit on käyty. Tuntuukin käsittämättömältä, kun Suomessa maksetaan satoja miljoonia euroja vesivahingoista, niin itse putkien asentamista ei mitkään pätevyysvaatimukset koske.

Öljypoltinasennuksissa ja kylmälaiteasennuksissa vaaditaan, että vastuuhenkilön on oltava yrityksen vakituisessa palveluksessa. Tämä sama käytäntö pitäisi ehdottomasti ulottaa koskemaan myös putkiasennuksia.

Ei ole mitään mieltä käydä viiden vuoden välein kursseilla työturvallisuuskäytäntöjä kertaamassa, sillä ne ovat ammattitaitoiselle asentajalle itsestään selvyyksiä. Tämä aika voitaisiin käyttää oman ammattitaidon kehittämiseen ja uusien työtapojen omaksumiseen. Jos asentajalta ja asennuksen tekevältä liikkeeltä vaadittaisiin pätevyys, voitaisiin koulutusresurssit käyttää oleelliseen, ja näin keskittyä työsuojelun lisäksi ammattitaitoon, jolloin lisääntyneitä vuotovahinkoja olisi mahdollista ehkäistä paremmin.

En tiedä, miten nämä ”korttimiehet” ovat edunvalvonnassaan onnistuneet, kun LVI-alaa ei haluta tässä asiassa kuulla, vaikka edun tästä saisi kiinteistön omistajat turvallisina ja terveellisinä kiinteistöinä.

Näillä mietteillä Timppa putkiverstaalta…

Timo Nummela, toimitusjohtaja
Vesinummela Oy