Rakennusalalle käyttöön maksuton verkkokoulutus, joka muuttaa kiertotalouden käytännön teoiksi

Rakentamisessa on valtavat mahdollisuudet päästöjen ja luonnonvarojen käytön vähentämiseksi, mutta se vaatii osaamisen kehittämistä. Rakennusteollisuus kokosi perustiedot vähähiilisen kiertotalouden edistämiskeinoista verkkokoulutukseksi. Sitran rahoittama koulutus tulee nyt laajasti rakennusalan opiskelijoiden ja alalla työskentelevien käyttöön.

Rakennukset ja rakentaminen aiheuttavat yli kolmanneksen kaikista Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Luonnonvarojen kulutuksesta noin puolet ja jätteistä lähes kolmannes liittyy rakentamiseen.

Kiertotalous tarjoaa rakennusalalle merkittäviä keinoja ilmastokriisin hillitsemiseksi ja luontokadon ehkäisemiseksi. Esimerkiksi rakennusmateriaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys säästävät luonnonvaroja sekä vähentävät uusien tuotteiden valmistuksessa syntyviä päästöjä ja jätettä.

Rakentaminen ja kiertotalous RAKI -koulutus tarkastelee rakennetun ympäristön aiheuttamia päästöjä sekä muita ympäristövaikutuksia ja menetelmiä niiden vähentämiseksi. Pelillisyyttä ja vuorovaikutteisuutta hyödyntävä verkkokoulutus osoittaa käytännönläheisesti, mitä kiertotalous tarkoittaa rakentamisessa.

Tiivis ja havainnollinen koulutuspaketti syntyi yritysten toiveesta

Koulutuksessa käydään läpi muun muassa nykyistä ja tulevaa lainsäädäntöä, erilaisia ohjauskeinoja ja mittareita, rakennusvaiheessa tehtäviä valintoja sekä keinoja, joilla vaikutetaan rakennuksen energiankäyttöön sen elinkaaren eri vaiheissa. Koulutus pyrkii havainnollistamaan eri tavoitteiden ja toimien vaikuttavuutta ja niiden välisiä riippuvuussuhteita.

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti talonrakennusalan ammatillisen koulutuksen tutkinto-opiskelijoille ja opettajille, mutta sen voi suorittaa maksutta kuka vain rakentamisen ammattilainen tai aiheesta kiinnostunut. Koulutuksen kesto on noin kaksi tuntia, ja suorituksesta saa todistuksen.

Tutustu RAKI-koulutukseen

RAKI-koulutus on yksi neljästä Sitran rahoittamasta kiertotalouden koulutuspilotista. RATEKO teki suunnittelussa yhteistyötä Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritysten, ympäristöministeriön ja muiden rakennusalan toimijoiden kanssa. Koulutuksessa on käytössä sähköinen oppimisympäristö Priima.

RATEKO on Rakennusteollisuus RT ry:n oppilaitos, jolla on virallinen ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa. Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO tarjoaa rakennusalan ammattilaisille ajankohtaisia täydennyskoulutuksia, henkilösertifiointeihin ja pätevyyksiin valmentavaa ja ammatillisiin tutkintoihin valmistavaa koulutusta. RATEKOlla on 60 vuoden kokemus kouluttajana toimimisesta ja suhtaudumme intohimoisesti ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseen rakennusalalla.

Rakennusteollisuus RT on rakennusalan yritysten elinkeinopoliittisten, teknisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja kuusi toimialaa: Talonrakennus, Rakennustuoteteollisuus, Infra, LVI-tekninen urakointi, Talotekniikka ja Pinta