Rakennusalalle uusia työkaluja työhyvinvoinnin parantamiseen ja sairauspoissaolojen vähentämiseen

Rakennusalalla on kehitetty Työhyvinvointitarjotin-nettisivusto, jossa yritykset voivat vapaasti hakea ja jakaa ideoita henkilöstönsä työhyvinvoinnin kehittämiseen. Lisäksi on laadittu sairauspoissaolojen seurantaa helpottava työkalu.

Työkalut ovat liittojen käynnistämän Rakennusalan terveys (RATE) -hankkeen työn tuloksia. Nyt päättyneen hankkeen taustalla oli työnantaja- ja työntekijäliittojen yhteinen huoli työntekijöiden ja yritysten hyvinvoinnista.

–  Työhyvinvointitarjotin-sivusto kannustaa käynnistämään työhyvinvointihankkeita. Keinot työkyvyn edistämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi voivat joskus olla hyvinkin yksinkertaisia ja keksitty jo jossain muualla. RATE-hankkeessa pyrimme välittämään tietoa hyvistä käytännöistä ja laajentamaan niiden käyttöä, Rakennusliiton II puheenjohtaja Kyösti Suokas kertoo.

Työhyvinvointitarjotin esittelee käytännönläheisesti rakennusalan yrityksissä toteutettuja toimenpiteitä sekä tutkimustietoa. Hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä lähestytään elintapojen, ergonomian, turvallisuuden, työkyvyn tuen, työssäjaksamisen ja työterveysyhteistyön näkökulmista. Keinot vaihtelevat aamuverryttelystä työn keventämiseen ja turvavartteihin.

Sairauspoissaolojen seuranta lisää ymmärrystä

RATE-hankkeessa kehitetyn sairauspoissaolojen seurantaohjeen ja mallipohjan tavoitteena on saada tarkempaa tietoa rakennusalan sairauspoissaolojen kehityksestä ja edistää näiden seurantaa yrityksissä.

– Kun perustiedot ovat kunnolla hanskassa, osataan myös paremmin tunnistaa tavat, joilla sairauspoissaoloja voidaan vähentää. Tilastojen mukaan rakennusalalla sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet ovat yleisempiä kuin työntekijöillä keskimäärin, työmarkkinajohtaja Tapio Kari Rakennusteollisuus RT:stä toteaa.

Suokas ja Kari pitävät RATE-hanketta yhtenä esimerkkinä siitä, mitä työntekijä- ja työnantajapuolen tiiviillä yhteistyöllä voidaan saada aikaan. Rakennusalalla yhteistyö on mahdollistanut myös huomattaviaedistysaskeleita muun muassa harmaan talouden torjunnassa. Tuoreimpina saavutuksina ovat veronumeron käyttöönotto ja heinäkuussa voimaan tulevan tiedonantovelvollisuus, jotka ovatkansainvälisestikin ainutlaatuisia malleja.

RATE-hankkeesta sovittiin rakennusalan työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä. Siihen osallistuivat Rakennusteollisuus RT jäsenliittoineen, Rakennusliitto, Ammattiliitto PRO ja Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN. Hanke kesti kaksi vuotta ja siihen saatiin kehittämisavustusta Työsuojelurahastosta. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastasi Työterveyslaitos.

Lisätietoa hankkeesta Työsuojelurahaston sivuilta

Rakennusalan Työhyvinvointitarjotin

Sairauspoissaolojen seuranta -työkalu ohjeineen löytyy LVI-TU:n jäsensivuilta.