Rakennusalalle uusia työkaluja työhyvinvoinnin parantamiseen ja sairauspoissaolojen vähentämiseen

Rakennusalalla on kehitetty Työhyvinvointitarjotin-nettisivusto, jossa yritykset voivat hakea ja jakaa ideoita henkilöstönsä työhyvinvoinnin kehittämiseen. Lisäksi on laadittu yritysten käyttöön soveltuva työkalu, joka helpottaa sairauspoissaolojen seurantaa.

Liittojen Rakennusalan terveys (RATE) -hankkeen taustalla on työnantaja- ja työntekijäliittojen yhteinen huoli työntekijöiden ja yritysten hyvinvoinnista. Hanketyön tuloksena syntyivät Työhyvinvointitarjotin-sivusto sekä sairauspoissaolojen seurantaa helpottava työkalu.

– Sivusto kannustaa käynnistämään työhyvinvointihankkeita. Keinot työkyvyn edistämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi voivat joskus olla hyvinkin yksinkertaisia ja keksitty jo jossain muualla. RATE-hankkeessa pyrimme välittämään tietoa hyvistä käytännöistä ja laajentamaan niiden käyttöä, Rakennusliiton II puheenjohtaja Kyösti Suokas kertoo.

Työhyvinvointitarjotin esittelee lyhyesti ja käytännönläheisesti rakennusalan yrityksissä toteutettuja toimenpiteitä sekä tutkimustietoa. Hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä lähestytään sivustolla elintapojen, ergonomian, turvallisuuden, työkyvyn tuen, työssäjaksamisen ja työterveysyhteistyön näkökulmista. Keinot vaihtelevat aamuverryttelystä työn keventämiseen ja turvavartteihin.

Sairauspoissaolojen seuranta lisää ymmärrystä

RATE-hankkeessa kehitetyn sairauspoissaolojen seurantaohjeen ja mallipohjan tavoitteena on saada tarkempaa tietoa rakennusalan sairauspoissaolojen kehityksestä ja edistää näiden seurantaa yrityksissä.

– Kun perustiedot ovat kunnolla hanskassa, osataan myös paremmin tunnistaa tavat, joilla sairauspoissaoloja voidaan vähentää, työmarkkinajohtaja Tapio Kari Rakennusteollisuus RT:stä toteaa.

Tilastojen mukaan rakennusalalla sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet ovat yleisempiä kuin työntekijöillä keskimäärin. Eniten sairauspoissaoloja rakentajille aiheuttavat tuki- ja liikuntaelinsairaudet.

Suokas ja Kari pitävät RATE-hanketta yhtenä esimerkkinä siitä, mitä työntekijä- ja työnantajapuolen tiiviillä yhteistyöllä voidaan saada aikaan. Rakennusalalla yhteistyö on mahdollistanut myös huomattavia edistysaskeleita muun muassa harmaan talouden torjunnassa. Tuoreimpina saavutuksina ovat veronumeron käyttöönotto ja heinäkuussa voimaan tulevan tiedonantovelvollisuus, jotka ovat kansainvälisestikin ainutlaatuisia malleja.

RATE-hankkeesta sovittiin rakennusalan työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä. Siihen osallistuivat Rakennusteollisuus RT jäsenliittoineen, Rakennusliitto, Ammattiliitto PRO ja Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN. Hanke kesti kaksi vuotta ja siihen saatiin kehittämisavustusta Työsuojelurahastosta. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastasi Työterveyslaitos.

Lisätietoa Työsuojerahaston sivuilta

Rakennusalan Työhyvinvointitarjotin