Rakennusalan suhdanneryhmä: ensi vuonna jo selvää kasvua

Rakennusalan suhdanneryhmä Raksu ennustaa valoisampia suhdanteita.

Rakentamisen suhdannetilanne on korostetun eriytynyt. Korjausrakentaminen on korkealla ja kasvu jatkuu, sen sijaan uudistalonrakentaminen vähenee edelleen. Rakentaminen painottuu kasvukeskuksiin. Vähitellen loppuvuotta kohden rakentamisen suhdanteet kääntyvät parempaan asuinrakentamisen vetäminä.

Rakennusalan suhdanneryhmä arvioi, että rakentamisen kokonaistuotannon kasvu jää tänä vuonna lähelle nollaa: arviohaarukka tuotannon muutoksesta on -1..1 %. Raksun arvion mukaan tänä vuonna aloitetaan noin 25 500 asunnon rakentaminen eli hieman viime vuotta enemmän. Näistä valtion tukemia ARA-asuntoja (ml. takauslainoitetut asunnot) on noin 8 000. Infrarakentamisen näkymät ovat vuoden 2015 osalta ennallaan ja odotuksena on edelleen pientä supistumista. Kuluvana talvena rakennusalan työvoiman arvioidaan supistuvan hieman edelleen.

Lue lisää YM:n sivuilta