Rakennusalan suhdanneryhmä: Rakentaminen vähenee tänä vuonna hieman ja ensi vuonna enemmän

Rakentaminen vähenee tänä vuonna enintään kaksi prosenttia ja jää lähelle viime vuoden tasoa, arvioi rakennusalan suhdanneryhmä 27.2.2020 julkaistussa raportissaan.

Rakentaminen vähenee kokonaisuudessaan tänä vuonna. Rakentamisen ennakoitiin vähenevän voimakkaammin, mutta näyttää siltä, että rakentaminen vähenee enemmän vasta ensi vuonna. Vuonna 2021 rakentamisen arvioidaan vähenevän kahdesta neljään prosenttia. Tänä vuonna rakentaminen jatkuu ennakoitua vilkkaampana, koska vuoden 2019 lopulla alettiin rakentaa runsaasti toimitiloja.

Asuntotuotanto on ollut muutaman vuoden ajan korkealla tasolla. Vuonna 2019 alettiin rakentaa lähes 40 000 uutta asuntoa. Asuntorakentamisen odotetaan kuitenkin alkavan vähitellen lähestyä normaalia tasoaan. Asuntorakentamisen vähenemistä hidastavat talouskasvun jatkuminen ja matalat korot. Rakennusalan suhdanneryhmä arvioi, että vuonna 2020 aletaan rakentaa 31 000−33 000 asuntoa. Määrän arvioidaan vähenevän edelleen vuonna 2021, jolloin aletaan rakentaa alle 30 000 asuntoa.

Markkinatilanne on jatkunut hyvänä asunnonostajien ja vuokraajien näkökulmasta. Asuntokauppa on ollut vilkasta, ja myös vuokra-asuntojen tarjonta kasvoi viime vuonna voimakkaasti. Asuntoja valmistuu edelleen paljon koko kuluvan vuoden ajan.

Korjausrakentaminen on hidastunut selvästi aiemmista vuosista. Suhdanteen jäähtyminen hidastaa erityisesti toimitilarakentamisen korjaushankkeita. Korjausrakentamisen ennustetaan kasvavan noin 1,5 prosentin vauhtia lähivuosina.

Maa- ja vesirakentamisen kasvun arvioidaan vauhdittuvan kuluvana vuonna. Tämä johtuu muun muassa siitä, että valtion perusväylien ylläpitoon investoidaan enemmän. Maa- ja vesirakentamisen ennakoidaan kasvavan 1−2 prosenttia kuluvana vuonna.

Rakentamisen hintapaineet ovat vähentyneet, ja hinnat ovat osin kääntyneet laskuun suhdanteen jarrutellessa. Myös rakennusalan henkilöstön tarve on hieman vähenemässä. Rakennusalan työllisyyden arvioidaan vähenevän edelleen kuluvana ja seuraavana vuonna.

Rakentaminen 2020–2021, kevät