Rakennusliiton työtaistelutoimet

Neuvottelu uudesta talotekniikka-alan LVI-toimialan työehtosopimuksesta työntekijöille on käynnissä. Työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 1.3.2018.

Lakkoilmoitus LVI-alalle

Rakennusliitto on ilmoittanut lakosta seuraavissa LVI-alan yrityksissä – Amplit Oy, Are Oy ja Caverion Suomi Oy – sekä yhtiöissä, jotka toimivat em. yhtiöiden aputoiminimillä. Lakkopäivät ovat 17.–18.5., 21.–22.5., 1.6. sekä 4.–6.6.2018 klo 0–24.

Tiedotustilaisuudet

Rakennusliitto  on ilmoittanut jäsenistölleen seuraavista LVI-alaa koskevista tiedotustilaisuuksista:

  • Kymen Aluejärjestö 27.4. klo 11-24.
  • Lappi 27.4. klo 11-16.
  • Uudenmaan Aluejärjestö 27.4. klo 11.30-24-00.

Muut Rakennusliiton ilmoittamat tiedotustilaisuudet.

Työaikana järjestettävä tiedotustilaisuus on luonteeltaan työtaistelutoimenpide ja se voi aiheuttaa ko. päivinä häiriöitä työmaille.

Rakennustuoteteollisuuden lakko alkoi

Betoniteollisuuden seitsemää yritystä koskeva lakko alkoi 19.4.2018 yöllä kello 0.00. Jos sovintoon ei kesken alkavan lakon päästä, tulee lakko kestämään neljä viikkoa, joiden aikana työntekijät ovat pois töistä kahtena päivänä viikossa. Lakkopäiviä ovat 19. – 20.4., 23. – 24.4., 3. – 4.5. sekä 7. – 8.5.2018. Lakko alkaa kunakin päivänä klo 00.00 ja päättyy klo 24.00.

Ylityökielto 1.3. alkaen

Rakennusliitto on ilmoittanut, että kaikilla rakennusaloilla tulee 1.3.2018 voimaan ylityökielto. Sen mukaan Rakennusliittoon kuuluvat työntekijät työskentelevät kello 7–16 välisenä aikana ja kaikki muut tästä poikkeavat työaikajärjestelyt, jotka eivät ole olleet käytössä ennen 1.2.2018, ovat kiellettyjä ilman Rakennusliiton suostumusta.

Ilmoitukset tilaajille

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 23 §:n mukaan urakoitsijan on viipymättä ilmoitettava tilaajalle työmaalla esiintyvistä työtaisteluista, mikäli näillä voi olla vaikutusta työmaan aikatauluun. Urakoitsijan tulee lisäksi YSE 22 §:n mukaan ryhtyä työtaistelusta johtuvien esteiden torjumiseen sekä pyrkiä jatkamaan suoritustaan, mikäli se ilman huomattavia lisäkustannuksia käy päinsä.

Jäsenille

Lisätietoa työtaistelutoimista, niiden vaikutuksista palkanmaksuun sekä Ilmoitus tilaajalle -lomake löytyvät jäsensivuilta.