Rakennusteollisuus RT jakoi vuoden 2013 apurahat

Rakenteiden kuntoarviointi, uudet suunnittelumenetelmät, rakennusalan yliopisto-opetuksen kehittäminen, ratarakenteiden kunnossapito, ympäristönäkökulmat aluekehityshankkeissa sekä kalliorakentaminen väitöskirjahankkeiden aiheina.

Rakennusteollisuus RT ry:n rakennusalan jatkokoulutusrahasto jakoi tänään vuoden 2013 apurahat kuudelle väitöskirjatutkijalle. Hakemuksia tuli tänä vuonna ennätysmäärä, lähes 30 kappaletta. Tutkimushankkeiden aihealueet vaihtelivat laajasti rakentamisen eri osa-alueille ja hankkeiden taso oli korkealaatuinen. Apurahan saajia valittaessa kiinnitettiin huomiota erityisesti aiheen ajankohtaisuuteen sekä hankkeen vaikuttavuuteen rakennusteollisuuden liiketoiminnan ja menettelytapojen kehittymisessä.
Nyt kahdennentoista kerran jaetut apurahat saivat väitöskirjatyötään varten DI Eeva Huuskonen-Snicker, DI Henri Perttola, DI Alpo Salmisto, DI Mika Silvast, DI Eeva Säynäjoki sekä DI Lauri Uotinen. Apurahojen suuruus oli 5 000 euroa.

Listätietoa RT:n sivuilta