Rakennuttajat pulassa

Rakennusten ja niitä käyttävien ihmisten pahoinvointi on herättänyt kiivasta keskustelua julkisuudessa viime vuosina. Maallikon on vaikea ymmärtää, miten monimutkainen vyyhti rakennusprosessi on ja mitkä kaikki elementit vaikuttavat rakennuksen sisäilman laatuun ja käyttäjien hyvinvointiin. On selvää, että ongelmia muodostuu kaikilla tasoilla aina hankesuunnittelusta käyttäjien virheisiin. Syyllisiä on turha etsiä, mutta ongelmista on syytä oppia.

Turun kaupunginjohtaja ja Rakennusteollisuus RT:n tuleva toimitusjohtaja Aleksi Randell totesi taannoin, että rakennuttajaorganisaatiot ovat pulassa useissa kunnissa ja kaupungeissa. Tämä huoli on ymmärrettävä. Rakennettavaa ja saneerattavaa riittää, mutta rakennuttamisen ammattitaito yhdessä niukkojen resurssien kanssa tekevät paineista kohtuuttomat. Julkinen paine ja hankintalain tulkinnat eivät varmasti edesauta sujuvaa rakennuttamista. Tästä on aiheutunut se, että julkiset rakennuttajat käyttävät liian usein heille tuttuja urakkamuotoja tai palkkaavat monenlaisia konsultteja hoitamaan koko homman.

Rakennuttajat ajautuvat myös usein tekemään YSE-poikkeamia helpottaakseen omaa työtä ja vastuuta. Rakennuttajalle helpoin rakennuttamisen muoto lienee sellainen, jossa on vastassa vain yksi toimija. KVR-, pääurakka- ja allianssimallien yleistyminen on lievittänyt julkista painetta, koska näiden mallien budjetti yleensä pitää. Vertailua eri urakkamuotojen välillä ei juuri tehdä, joten onkin sitten toinen juttu, ovatko nämä muodot kokonaistaloudellisesti ne edullisimmat. Näissä urakkamuodoissa päätoteuttaja on lähes aina iso rakennusliike, jonka ensisijainen tavoite on hankkia omistajilleen maksimaalinen voitto. Tämä on toki oikein, mutta suurien hartioiden takana saatetaan käydä häikäilemätöntä kilpailuttamista ja jopa laadullista rimanalitusta aliurakoista yhteistyönimikkeen varjolla. Pienemmillä toimijoilla ei useinkaan ole mahdollisuutta osallistua paikalliseen suurhankkeeseen, koska tekijät tuodaan muualta.

Rakennuksesta lähes puolet on talotekniikkaa ja sen vaikutus ihmisten hyvinvointiin on kasvanut merkittävästi. Digitalisaation hyödyntäminen tulee lisäämään talotekniikan osuutta: herääkin perusteltu kysymys, mikä on talotekniikan rooli itse rakennuttamisprosessissa. Laadullisia riman alituksia ala ei enää kestä. Sisäilmanlaatu ja energiatehokkuus vaativat hyvää ammattitaitoa sekä rakennuttajilta, tekijöiltä että käyttäjiltä.

On aika nostaa talotekniikka vähintäänkin rakennustekniikan rinnalle rakennushanketta suunniteltaessa ja toteuttaessa. Tämä vaatii hyvää ja ammattitaitoista rakennuttamista ja rakentamista, mutta myös vahvaa luottamusta eri toimijoiden välillä. Tämä luottamus on rakennettava palveluherkkyydellä, jossa luodaan pohja pitkälle yhteistyölle. Tässä yhteistyössä ei kannata tavoitella pikavoittoja, vaan luoda kestävää ja rehellistä pohjaa rakennuttajien ja yritysten välille, ja laadukasta lopputulosta.

Toivotaan, että jäähdytystä tarvitaan, joten aurinkoista kesää!

Ville Hälinen, puheenjohtaja
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry