Rakentamisen hyvä suhdanne kannattelee sähköistä talotekniikka-alaa myös maakunnissa

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n ja Sähkösuunnittelijat NSS:n lokakuussa toteuttaman suhdannekyselyn mukaan sähköisen talotekniikan yrityksissä odotetaan tulevalla puolivuotiskaudella edelleen kasvua kaikilla rakentamisen osa-alueilla.

Erityisen ilahduttavaa on, että töitä nähdään olevan tarjolla aiempaa tasaisemmin myös alueellisesti tarkasteltuna. Kun vielä vuosi sitten kasvuodotukset maakunnissa olivat kasvukeskuksiin verrattuna mollivoittoisempia, nyt useimmissa maakunnissa katsotaan tulevaa puolivuotiskautta myönteisin mielin.

Asuntotuotannon kasvu petaa töitä sähköistyksen ammattilaisille

Korjausrakentamisen lisäksi kasvuodotuksia on asuntotuotannossa. Yli 88 prosenttia vastaajista uskoo asuntotuotannon kasvavan tai vähintäänkin pysyvän ennallaan tulevana puolivuotiskautena.

  • Sähkösuunnittelijoiden keskuudessa myönteisiä näkymiä raportoidaan pitkästä aikaa myös teollisuusrakentamiseen. Viennin hyvä kehitys on saanut aikaan teollisuudessa investointihaluja ja siitä seuraten suunnittelutyötä myös meidän ammattikunnallemme, iloitsee Sähkösuunnittelijat NSS ry:n toimitusjohtaja Risto Hiltunen.
    Nähtäväksi jää, missä vaiheessa nämä odotukset konkretisoituvat sähköurakoitsijoiden työkannaksi.

Tarjouskyselyt lisääntyneet, työkanta kasvanut

Sekä sähkösuunnittelijat että -urakoitsijat vastaavat tarjouskyselyjen määrän ja työkannan kasvaneen edelleen, vaikka kasvuvauhti onkin hieman maltillistunut. Työkannan mediaani on 3 kuukautta. Hintatason arvelee selvästi suurin osa vastaajista olevan puolen vuoden kuluttua samalla tasolla kuin nyt.

Henkilöstöön pientä lisäystarvetta

Rakennusteollisuus RT nosti omassa suhdanneraportissaan ammattimaisen työvoiman saatavuuden rakentamisen keskeisimmäksi tuotantoa rajoittavaksi tekijäksi.

STUL:n ja NSS:n kyselyyn vastanneet yritykset työllistävät tällä hetkellä noin 4 400 henkilöä ja puolen vuoden kuluttua arvelivat työllistävänsä sata henkilöä enemmän. Henkilöresursseja tarvitaan sähköisen talotekniikan toimialallakin lisää erityisesti suunnittelussa, mutta myös urakoitsijat uskovat rekrytoivansa jonkun verran enemmän työntekijöitä.

Suunnittelijoiden tulosodotukset selvästi parantuneet

Tulostason odotukset ovat saldoluvulla mitattuna kaksijakoiset; suunnittelijoilla odotukset ovat parantuneet viime keväästä, urakoitsijoilla ne ovat kevättä matalammat. Molemmissa tämän vuoden kyselyissä tunnelmat ovat kuitenkin parhaat sitten vuoden 2011, joten hyvää suhdannetta on päästy hyödyntämään myös tulosmielessä.

Lisätietoa STUL:n sivuilta