Rekrymarkkinat – kenen imago on vetävin?

Hyvä työnantajaimago on onnistuneen rekrytoinnin kulmakiviä. Niin uraansa aloittavat kuin alan konkaritkin haluavat työskennellä yrityksessä, joka arvostaa henkilöstöään, tärkeintä resurssiaan. Mikäli työnantajaimago tökkii, potentiaaliset työntekijät siirtävät ripeästi osaamisensa kilpailijalle.

Rakennusbuumissa LVI- ja talotekniikka-alakin on kärsinyt työvoimapulasta; kysyntää olisi erityisesti työnjohtajista ja muista toimihenkilöistä. Osaajista kilpaillaan niin yritysten kuin toimialojen kesken. LVI- ja talotekniikka-alan imago ei ole niitä vetävimpiä: kyselyiden mukaan sitä pidetään vanhanaikaisena, likaisena ja raskaana alana. Todellisuudessa LVI ja talotekniikka on hyvä ala työllistyä ja luoda uraa. Alan toimintatavat ja teknologiat kehittyvät ja tarjoavat alalle tuleville ja alan vaihtajille monipuolisen, kiinnostavan työpaikan sekä erinomaiset urakehitysmahdollisuudet.

Kun kysyntää on enemmän kuin tarjontaa, työnantajaimago on tärkeä kilpailukeino. Vaikka yrityksen brändi olisikin asiakkaiden mielissä hyvä, se ei välttämättä houkuttele osaajia. Työnantajaimago on todella helppo pilata: kehnon maineen saa helposti tökeröllä rekrytointiprosessilla, huonolla henkilöstöpolitiikalla ja venkuloivalla johtamisella. Maineen pilaaminen tulee huomattavasti kalliimmaksi kuin sen kehittäminen ja ylläpitäminen.

Jokainen yritys voi kehittää työnantajaimagoaan viestinnän ja markkinoin keinoin. Yrityksen on ensin päätettävä millainen työnantaja se on – ja haluaa olla – sekä määriteltävä etsimänsä työnhakijapersoonat ja heitä kiinnostavat sisällöt sekä viestintäkanavat. Työnantajaimago ei rakennu hetkessä, se vaatii pitkäjänteistä viestintää. Parhaimpia viestijöitä ovat omat työntekijät, jotka kertovat kivasta duunistaan ja etsivät itselleen sopivia kollegoita.

Hyvä työnantajaimago sitouttaa osaajia työpaikkaan. Työntekijät arvostavat räätälöityä urapolkua, läpinäkyvää ja joustavaa toimintatapaa sekä kehitysehdotuksia ja ideoita arvostavaa ilmapiiriä. Yritysten hyvä työnantajaimago auttaa osaltaan vahvistamaan koko alan mainetta ja houkuttelevuutta.

Tyytyväinen työntekijä on paras markkinoija. Yritykselle, ja koko alalle.

Pipsa Hiltunen, viestintäasiantuntija
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

Blogit 8-2018