Remonttiryhmä etsimään uusia keinoja lähiöiden korjaamiseen

Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen on asettanut 15. elokuuta remonttiryhmän, joka etsii keinoja lähiöiden korjaamiseen ja viihtyisyyden parantamiseen. Taustalla on huoli korjausvajeen kasvusta. Erityisesti 1960-1970-luvuilla rakennetut lähiöt ovat tulossa peruskorjausikään.

– Lähes 1,5 miljoonan eli joka neljännen suomalaisen koti on lähiössä, joten erilaiset korjausrakentamisen hankkeet tulevat vaikuttamaan lähivuosina monen meistä elämään. Siksi on tärkeää löytää uusia ratkaisuja lähiöiden korjaamiseen ja hyödyntää esimerkiksi täydennysrakentamisessa jo kehitettyjä hyviä käytäntöjä, sanoo asunto- ja viestintäministeri Viitanen.

Remonttiryhmäksi nimetyn työryhmän tehtävänä on tehdä esitys lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteistä sekä rahoitus- ja tukimalleista, joilla vähennetään lähiöiden korjausvajetta vuosina 2015-2025. Tavoitteena on myös parantaa korjausrakentamisen laatua.

-Lähiöiden kiinteistöt vastaavat noin neljännestä Suomen kansallisvarallisuudesta. Sekä asukkaiden että koko yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että korjausvajetta aletaan suunnitelmallisesti kuroa umpeen. Samalla on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota korjausrakentamisen laatuun, Viitanen sanoo.

Rakennukset muodostavat yli puolet ja rakennettu ympäristö kokonaisuudessaan lähes kolme neljäsosaa Suomen kansallisvarallisuudesta. Koko rakennuskannan korjaustarpeen on arvioitu olevan tällä hetkellä 30 – 50 miljardia euroa, josta asuinrakennusten osuus on yli puolet. Asuntokannan korjaustarpeen onkin arvioitu olevan vuosina 2016 – 2025 arvoltaan noin 1,9 miljardia euroa vuosittain.

Remonttiryhmään kuuluvat yliopisto-opettaja Harri Hagan (Tampereen teknillinen yliopisto), toiminnanjohtaja Ahto Aunela (Tampereen vuokratalosäätiö/VTS-Kodit), neuvotteleva virkamies Armi Liinamaa (valtiovarainministeriö), toimitusjohtaja Teija Ojankoski (VAV Asunnot), johtaja Timo Stenius (Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia) ja hallituksen puheenjohtaja Risto Vahanen (Vahanen-Yhtiö). Ryhmä valitsee joukostaan puheenjohtajan. Sihteerinä toimii yliarkkitehti Harri Hakaste ympäristöministeriöstä.

Työryhmän toimikausi päättyy 15.2.2014.

Lisäksi ministeri Viitanen aloittaa viisi paikkakuntaa kattavan lähiökiertueen, joka käynnistyy 16. elokuuta Kotkan Karhuvuoresta. Muita paikkakuntia ovat Lahti, Turku, Vantaa ja Tampere.

*   Ministeri Viitasen lähiökiertue käynnistyy Kotkasta – haussa ideoita ja esimerkkejä lähiöiden kehittämiseen  (tiedote 13.8.2013)
*   Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen: Lähiöiden kehittämisessä uusi vaihde päälle (tiedote 27.6.2013)

 

Lisätiedot

Ministeri Viitasen erityisavustaja Jouni Parkkonen, ympäristöministeriö, p. 040 176 1304, jouni.parkkoneni(at)ymparisto.fi
Yliarkkitehti Harri Hakaste, ympäristöministeriö, p. 050 413 7673, harri.haaste(at)ymparisto.fi

YM Uutinen 15.8.2013