Rivakka rööriremppa

Marraskuussa julkisuuteen ponnahtivat otsikot, joissa saksalaiset putkiremontit toteutettiin jopa kuusi kertaa nopeammin kuin Suomessa. Haasteeseen onnistuneesti kotimaassa tarttui Fira Palvelut. On totta, että työntehokuuteen on kiinnitettävä huomiota rakennusalalla.

Perinteiset urakkamallit ja prosessit ovat liiankin kiveen kirjoitettuja. Monen urakoitsijan yhteenliittymät vaativat läpimenoprosesseissa saumatonta yhteistyötä. Tilaajan edustajien sekä suunnittelijoiden on asetuttava samalle puolelle urakoitsijoiden kanssa, jotta käyttäjille saataisiin laadullisesti ja taloudellisesti paras lopputulos. Itse kohteessa tehtävän työn osuutta on pienennettävä ja ennakkovalmisteluun sekä työn suunnitteluun on kiinnitettävä enemmän huomiota. Työmäärä ei juurikaan voi olla pienempi, koska samat putket ja kalusteet rakennusteknisine töineen on asennettava. Työn hukkaa on vaan pyrittävä pienentämään oleellisesti.

Kaikki nämä toimenpiteet ovat olleet valveutuneen urakoitsijan mielessä ennenkin. On päivänselvää, että jokainen urakalla tekevä työntekijä ja työnantaja miettii jokaisessa kohteessa parhaan mahdollisen ansaita laatua heikentämättä. Kaikkiin kohteisiin, eikä edes jokaiselle paikkakunnalle, nopeat putkiremontit ole tarkoituksenmukaisia. On vaikea kuvitella että pienten paikkakuntien harvat remontit toteutettaisiin kahdessa vuorossa ja suurella volyymilla. Jo pelkästään paikkakunnan resurssit ja tarjonta estävät sen. Olenkin joutunut puolustelemaan kalliiden ja hitaiden putkiremonttien tarkoituksenmukaisuutta tämän ”uuden” rivakan röörirempan rinnalla.

Rivakkaa putkiremonttia on perusteltu asiakaskokemuksen ja tuottavuuden paranemisella. Asiakaskokemuksen tärkein elementti putkiremontissa on jatkossakin tiedottaminen. Se taas voidaan käsittää monella tavalla. Yleensä remontti onnistuu, jos asentajat ja työnjohto pärjäävät loppukäyttäjän kanssa ja kommunikointi on luontevaa. Oikeat ihmiset siis oikeaan paikkaan. Tuottavuuden parantaminen ei taas ole pelkästään yhdestä projektista kiinni. Resurssien hallinta pitää osata myös projektien välillä ja niitä valmistellessa. Prosessien hallinta ja tätä kautta ihmisten johtaminen ovat avainasemassa kaikessa liiketoiminnassa.

Kannattavuuden parantamisen yksi tärkeimmistä elementeistä on paikallinen sopinen. Kohteet, tekijät ja olosuhteet vaihtelevat putkiremonteissa. Kannattavaan tekemiseen ei ole vain yhtä kaavaa. Jos työryhmä pärjää urakassa, on varmaa, että myös yritys pärjää. Työntekijän ja työantajan on luontevaa sopia tapauskohtaisesti kohteen erityispiirteen mukaisesta palkkauksesta. Tämä kannustaa tarkoituksenmukaiseen johtamiseen, ja työntekijän itsensä johtamiseen. Suorituspalkkaus takaa sen, että urakan jokainen lenkki miettii kohteen tarkoituksenmukaista etenemistä.

Valtaavatko rivakat remontit nyt Suomen linjasaneerausmarkkinat? Todennäköisesti ei, mutta ne laittavat meidät kaikki miettimään työn tehostamista ja kannattavuuden parantamista. Ja se on tällä hetkellä huonolla mallilla meidän hienolla alalla.

Hyvää Joulua!

Ville Hälinen, puheenjohtaja
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry