Roti-raportti 2023 vaatii muutosta rakennusalalla – syynä korjausvelan kasvu ja vihreä siirtymä

ROTI 2023 -raportin mukaan rakennetun omaisuuden tila on heikentynyt kaikilla viidellä tarkastellulla sektorilla: rakennukset, liikenneverkot, yhdyskuntatekniikka, koulutus ja kehitys sekä arkkitehtuuri, suunnittelu, muotoilu ja taide.

Rakennukset -sektori: Vihreä siirtymä vaatii kiinteistö- ja rakennusalalta isoja muutoksia alan toimintatapoihin. Energiatehokkuudesta puhuttaessa painopiste on uudisrakentamisessa, vaikka leijonan osa rakennuskannastamme koostuu olemassa olevista rakennuksista. Vuodesta 2000 vuoteen 2021 pelkästään talokannan korjausvelan määrä on noussut 24,9 miljardista eurosta 77,5 miljardiin euroon. Lisäksi esimerkiksi tyhjiä tiloja on liikaa: raportti ehdottaakin, että sääntelyn on jatkossa mahdollistettava mm. tyhjien tilojen jatkokehitys.

Yhdyskuntatekniikka -sektori: Vesihuoltoverkostojen saneeraustarve lisääntyy edelleen. Sähköverkkojen toimitusvarmuus on kasvanut, mutta jakeluverkkoyhtiöiden ilmoitukset investointien vähentämisestä aiheuttavat huolta.

Koulutus ja kehitys –sektori: Osaamisen kehittäminen on avainasemassa, kun toimintaympäristö muuttuu kiihtyvällä tahdilla. Uudenlaista osaamista tarvitaan mm. korjausrakentamisessa ja kiinteistöjen ylläpidossa.

Lähde ja lisätietoja: Roti 2023.