RT: Asuntorakentajien odotukset entistä varovaisemmat

Vaimea kuluttajakysyntä pitää asuntorakentamisen hiljaisena tänäkin vuonna. Rakennusteollisuus RT:n helmikuisen asuntotuotantokyselyn mukaan vuokra-asuntojen urakointi yksityisille sijoittajille on noussut entistäkin suurempaan rooliin.

Rakennusteollisuus RT:n asuntotuottajat aloittivat viime vuonna yhteensä vajaan 9 200 rivi- ja kerrostaloasunnon rakennustyöt. Näistä 5 640 oli rakennusyhtiöiden omaa perustajaurakointia ja loput 3 515 vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja, jotka tehtiin niin sanottuina neuvottelu-urakoina.

Aloitusmäärä toteutui selvästi viime vuoden alun arvioita pienempänä ja jäi vielä runsaat 1 200 asuntoa siitä mitä syyskuussa ennakoitiin.

– Silmiinpistävää kyselyssä on, että markkinaehtoisen vuokra-asuntotuotannon osuus on noussut lähes 40 prosenttiin aloituksista ja sen ennakoidaan jopa kasvavan tänä vuonna. Koska asuntorahastot ostavat myös osan omaperusteisesta tuotannosta, rahastoille menee käytännössä puolet uusista asunnoista, Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen toteaa.

Sijoittajien mielenkiinto asuntoihin on ollut jo pari viime vuotta korkealla vaihtoehtoisten sijoituskohteiden matalien tuottojen vuoksi. Kyselyyn vastanneet yritykset arvioivat käynnistävänsä tänä vuonna 10 400 asunnon rakentamisen. Se on lähes 1 500 asuntoa vähemmän kuin viime helmikuussa ennakoitiin vuodeksi 2014. Heikentynyt suhdannekuva on siten madaltanut yritysten odotuksia entisestään. Luvut ovat arvioita ja markkinatilanteen muutokset vuoden kuluessa heittelevät Pakarisen mukaan toteutumaa usein suurestikin.

Asuntoja oli myynnissä vuodenvaihteessa yhteensä 5 155 kappaletta, joista valmistuneiden osuus oli 1 751. Tämä on 34 prosenttia myynnissä olevien määrästä. Myynnissä olevien asuntojen määrä on laskenut noin tuhannella asunnolla syyskuun tilanteesta.

– Vaikka sijoittavat ovat täyttäneet asuntomarkkinoille syntynyttä tyhjiötä, uusia asuntoja rakennetaan tarpeeseen nähden liian vähän. Tarjonta reagoi liian hitaasti kasvukeskuksissa kasvavaan kysyntään. Valtion tulee asuntopolitiikalla vastata kaupungistumiskehitykseen ja tehdä myös kuntien kanssa nykyistä enemmän yhteispeliä maapolitiikassa, Sami Pakarinen sanoo.

Lisätietoa RT:n sivuilta