RT: Asuntotuotannossa kuuma kesä

Asuntorakentamisen arvioidaan jatkuvan korkealla tasolla myös vuoden toisella puoliskolla, ennakoi Rakennusteollisuus RT:n Asuntotuotantokysely. Arvio kerrostaloasuntojen aloitusmäärästä on noussut peräti 2 000 asunnolla tammikuun kyselystä.

  • Kerrostaloasuntotuotannon poikkeuksellisen korkea taso säilynee tänä vuonna. Kaupungistuminen, matalat korot sekä talouden myönteinen kehä pitävät yllä kotitalouksien ja sijoittajien mielenkiintoa asuntorakentamista kohtaan, toteaa Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen.

Viime viikkojen aikana on käyty runsaasti keskustelua asuntomarkkinoihin liittyvistä riskeistä. Kotitaloudet velkaantuvat euromääräisesti eniten nyt asuntoyhteisöille myönnettyjen lainojen kautta, ja suuri sijoittajien osuus on saanut pankit varpailleen.

  • Riittävä asuntorakentaminen on yksi Suomen talous- ja työllisyyspolitiikan kulmakivistä. Asuntorakentamisen kasvun seurauksena myös velkamäärät ovat kasvaneet. Yksittäisten kotitalouksien lainanhoitotilanne on säilynyt hyvänä, mutta sijoittajakysynnän myötä markkinaan on syntynyt uudenlaisia riskejä, jotka pitää tiedostaa.

Asuntorakentamisen tulevaisuuden kannalta kesäkuukaudet ovat Pakarisen mukaan mielenkiintoista aikaa. Seuraavien kuukausien aikana saadaan vihiä, millaisena asuntorakentamisen käänne tapahtuu. Kansainvälinen toimintaympäristö sisältää monia epävarmuuksia kauppasodan, Italian poliittisen tilanteen sekä Ruotsin asuntomarkkinoiden osalta. Finanssimarkkinoiden reaktiot heijastuvat välittömästi tunnelmiin myös Suomessa.

Tiedote kokonaisuudessaan Rakennusteollisuus RT:n sivuilla.