RT: Asuntotuotanto on virkoamassa

Asuntorakentamisessa on elpymisen merkkejä Rakennusteollisuus RT:n kesäkuisen asuntotuotantokyselyn mukaan. Kyselyyn vastanneet yritykset ovat nostaneet tammikuuhun nähden selvästi arvioitaan tämän vuoden aloitusmääristä.

RT:n asuntotuottajat arvioivat aloittavansa tänä vuonna 12 100 asunnon rakennustyöt. Näistä reilut 60 prosenttia on vapaarahoitteisia omistusasuntoja ja loput vuokra-asuntoja.

Uudisasuntojen tarjonta on muutaman vuoden pudotuksen jälkeen piristymässä, sillä tämän vuoden asuntotuotantoarvio on kasvanut tammikuun kyselystä 1 700 asunnolla. Kasvu painottuu vuoden jälkimmäiselle puoliskolle, jolloin asuntoaloituksia ennakoidaan kertyvän peräti 6 900 kappaletta.

Myönteistä on, että etenkin omaperusteisten asuntoaloitusten arvioidaan kasvavan. Rakennusyritykset uskaltavat aloittaa nyt kohteita, sillä kuluttajamarkkinoiden ennakoidaan vihdoin kääntyvän kasvuun luottamuksen parantumisen myötä, Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen sanoo.

Kuluttajaluottamuksen noususta huolimatta suurin tuotantoa haittaava tekijä on edelleen heikko kysyntätilanne. Toiseksi eniten tuotantoa rajoittaa pääkaupunkiseudun tonttipula. Pääkaupunkiseudun merkitys asuntorakentamisesta on jatkanut kasvuaan. Kyselyn perusteella miltei 60 prosenttia asuntoaloituksista kohdistuu Helsingin seudulle.

Pääkaupunkiseudun asuntomarkkinoiden tilanne nousi vahvasti esiin myös tuoreessa hallitusohjelmassa. Asuntotuotantoa halutaan kasvattaa lisäämällä tonttitarjontaa, purkamalla sääntelyä ja hillitsemällä kustannuksia. Lisäksi suunnitteilla on 10-vuotinen välimalli vuokra-asuntotuotannon vauhdittamiseksi.

– Hallitusohjelma pyrkii monin tavoin edesauttamaan asuntorakentamista kasvukeskuksissa ja sitä kautta tukemaan talouskasvua. Esitysten yksityiskohdat ovat kuitenkin vielä auki, joten nähtäväksi jää, kuinka merkittäviä muutoksia poliittisilla päätöksillä saadaan aikaan, Sami Pakarinen toteaa.

RT:n tämänhetkisen arvion mukaan asuntoja aloitettiin viime vuonna yhteensä 26 800 kappaletta. Lisäksi muissa kuin asuinrakennuksissa sijaitsevia asuntoja oli poikkeuksellisen paljon, yhteensä 1 400. Luvut ovat epävarmoja, sillä ne pohjautuvat Tilastokeskuksen puutteellisiin aineistoihin, joissa aloitustiedot on jouduttu arvioimaan arvioitujen rakennuslupatietojen pohjalta. Rakennus- ja asuntotuotantotilastointiin on tehty iso uudistus, jonka vuoksi tilastointi ollut keskeytyksissä viime vuoden lokakuusta lähtien.

RT tekee asuntotuotantokyselyn kolmesti vuodessa. Kyselyyn ei sisälly omakotitaloja, valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa tai muiden kuin RT:n jäsenyritysten omistusasuntotuotantoa.

Lisätietoa RT:n sivuilta