RT: Heikko kuluttajakysyntä jarruttaa yhä asuntotuotantoa

Asuntokauppa ei ole vilkastunut vaikka korot ovat ennätyksellisen alhaisia ja taloudessa on pieniä viitteitä paremmasta. Keskeisten asuntorakentajien arviot tämänvuotisista aloitusmääristä ovat samalla tasolla kuin mitä tammikuussa ennakoitiin. Uusien omistusasuntojen määrissä on laskua, mutta sitä paikkaavat asuntosijoittajien vuokra-asuntohankkeet.

Rakennusteollisuus RT:n asuntotuottajat arvioivat aloittavansa tänä vuonna yhteensä lähes 11 700 rivi- ja kerrostaloasunnon rakennustyöt. Näistä vajaat 7 600 asuntoa on omaperustaisia ja vapaa-rahoitteisten vuokra-asuntoja olisi noin 4 100. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen aloitusarvio on noussut tammikuuhun nähden peräti vajaalla kolmanneksella.

– Viime vuonna asuntorahastot pelastivat asuntotuotannon romahdukselta. Niiden aktiivisuus korvaa myös tänä vuonna heikkoa kuluttajakysyntää sekä sitä vuokra-asuntojen vajetta, johon valtion korkotuetulla asuntotuotannolla ei ole pystytty vastaamaan, Rakennusteollisuus RT ry:n pääekonomisti Sami Pakarinen sanoo.

Rakennusteollisuus RT:n kesäkuisen asuntotuotantokyselyn perusteella tärkein tuotannon käynnistymistä haittaava tekijä on kysynnän riittämättömyys. Etenkin pääkaupunkiseudulla esteenä ovat myös tonttipula sekä tonttikustannukset.

Valmiiden asuntojen varasto on kasvanut alkutalven noin 6 000 asunnosta 6 240 asuntoon, mutta toisaalta myynnissä olevien uusien asuntojen kokonaismäärä on laskenut vajaan kymmenyksen. Valmistuneiden myynnissä olevien asuntojen osuuden lasku helpottaa hieman rakennusliikkeiden valmiutta käynnistää uusia hankkeita.

Valtaosa asuntotuotannosta kohdistuu pääkaupunkiseudulle. Pääkaupunkiseudun osuus kaikista asuntoaloituksista on tänä vuonna 42 prosenttia. Toiseksi eniten asuntoja rakennetaan Tampereella, jonka osuus on lähes viidennes aloituksista.

Tilastokeskuksen uudistuotannon volyymi-indeksin perusteella asuinrakentaminen supistuu vuositasolla edelleen. Positiivista käännettä enteilee kuitenkin asuinrakentamiseen myönnettyjen lupakuutioiden määrä, joka ennakkotietojen mukaan kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 17 prosenttia edellisvuoden alkuneljännekseen verrattuna. Tosin asuinrakennusinvestoinnit supistuivat vastaavana aikana 8,5 prosenttia.

Rakennusteolliuus RT arvioi tänä vuonna aloitettavan kaikkiaan 26 500 asunnon rakentamisen. Määrässä ovat mukana niin vapaarahoitteiset kerros- ja rivitaloasunnot, omakotitalot kuin ARA-vuokra-asunnotkin.

Rakennusteollisuus RT tekee asuntotuotantokyselyn kolmesti vuodessa. Kysely kattaa RT:n jäsenyritysten omaperustaisen asuntotuotannon sekä niin sanottuina neuvottelu-urakoina toteutettavat vuokra-asuntokohteet.

Lue lisää Rakennusteollisuuden sivuilta