RT: Korjausrakentaminen vahvasti eriytynyttä alueittain

Kerrostalot ja ammattimainen korjausrakentaminen ovat keskittyneet elinvoimaisille kaupunkiseuduille. Väestökehitykseltään taantuvat alueet ovat pientalovaltaisia, ja niillä korjaustarve painottuu omakotitaloihin, todetaan Rakennusteollisuus RT:n korjausrakentamisen teemakatsauksessa.

Korjausrakentamisen markkina on yhtä keskittynyttä kuin uudisrakentaminen, kun verrataan kerrostalojen korjaamista ja uusien asuntojen rakennuslupia. Kerrostalokorjauksista sekä uusien asuntojen rakentamisesta neljän suurimman kaupunkiseudun osuus nousee 65 prosenttiin.

  • Kerrostalojen putki-, julkisivu- ja kattoremontit ovat painottuneet voimakkaasti kymmenelle suurelle kasvuseudulle, joilla sijaitsee lähes 80 prosenttia kerrostaloasuntokannasta. VTT on arvioinut kerrostaloissa olevan korjaustarvetta vuosina 2016–2025 yhteensä 3,7 miljardin edestä, josta laskelmiemme perusteella leijonanosa kohdistuisi isoille kaupunkiseuduille, RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen toteaa.

Kerrostalo-Suomi ja pientalo-Suomi

Pakarisen mukaan asuinrakennusten korjausrakentamisen kannalta olennaista on huomata asuntokuntien erilainen talotyyppijakauma kasvavien seutujen sekä väestökehitykseltään paikallaan pysyvien tai taantuvien alueiden välillä. Kasvavilla kaupunkiseuduilla noin 55 prosenttia asuu kerrostaloissa ja vastaavasti 30 prosenttia erillisissä pientaloissa. Väestökadon kanssa kamppailevilla alueilla yli puolet asuu omakotitaloissa.

Suomessa on yhteensä noin 1 050 000 omakotitaloa, joista reilu puolet sijaitsee väestökadosta kärsivillä alueilla. Kun koko korjaustarve jaetaan eri alueille omakotitalojen lukumäärän perusteella, muuttotappioalueilla on omakotitaloissa noin 2,5 miljardin korjaustarve vuosittain. Vastaavasti laskettuna kerrostalojen korjaustarve samoilla alueilla on vain noin 750 miljoonaa. Koko maassa omakotitalojen korjaustarve vuosina 2016–2025 on VTT:n arvion mukaan keskimäärin 4,6 miljardia euroa vuosittain, eli valtaosa koko asuinrakennusten korjaustarpeesta.

Taantuvilla alueilla korjaamisen rahoitus isona haasteena

Seutukunnat ovat keskenään erilaisessa asemassa myös sen mukaan, kuinka asukkaiden taloudelliset rahkeet riittävät korjauksiin. Väestökato vähentää asuntojen kysyntää ja heijastuu laskuna asuntojen hintoihin.

Esimerkiksi putkistoremonttien euromääräiset kustannukset ovat korkeimmat pääkaupunkiseudulla, mutta niiden osuus asunnon hinnasta on vain noin viidenneksen luokkaa. Vastaavasti on myös muilla kasvualueilla, joissa korjauskustannukset asettuvat vajaaseen 30 prosenttiin asunnon hinnasta.

  • Haasteellisin tilanne on selkeästi muuttotappiosta kärsivissä maakunnissa, joissa jo pelkän putkiremontin kokonaishinta nousee paikoin kolmannekseen asunnon hinnasta. Näissä tapauksissa, kun remontin kokonaishinta liikkuu noin 20 000 eurosta 35 000 euroon asunnon koosta riippuen, remontin toteuttaminen ei monesti ole enää taloudellisesti mahdollista, Pakarinen arvioi.

Korjausrakentaminen kattaa nykyisin lähes yhtä suuren osan talonrakentamisesta kuin uudisrakentaminen. Asuinrakennusten ammattimaisia korjauksia tehtiin viime vuonna ennakkotietojen perusteella yhteensä 7,3 miljardin euron edestä.

Lue lisää RT:n sivuilta