RT: Rakennusala tyrmistynyt tilaajavastuulakityöryhmän esityksistä

Rakennusteollisuus RT ja rakennusalan muut etujärjestöt ovat pettyneitä tilaajavastuulain muutostarpeita selvittäneen työryhmän esityksiin tilaajavastuulain muuttamiseksi. Työryhmän loppuraportin ehdotukset veisivät toteutuessaan pohjan talousrikollisuuden torjuntatoimien uskottavuudelta.

– Huonoin muutos on poistaa tilaajilta velvollisuus valvoa sopimussuhteen aikana ulkomaisen työvoiman todistuksia sosiaaliturvasta. Lisäksi työryhmä sallisi sopimuksen tekemisen sellaisen urakoitsijan kanssa, jolla on verovelkaa ilman maksusuunnitelmaa, sanoo työmarkkinajohtaja Tapio Kari Rakennusteollisuus RT:stä.

Rakennusteollisuuden näkemyksiin yhtyvät ammattijärjestöt Rakennusliitto ja Pro sekä muun muassa rakennuttajia edustava RAKLI. Myös tilaajavastuulain valvonnasta koko Suomessa vastaava Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on jättänyt työryhmän esityksestä eriävän mielipiteen.

Työryhmän ehdotukset ovat vastakkaisia sille, mitä valvovat viranomaiset ja työryhmän kuulemat asiantuntijat ovat esittäneet.  Rakennusala on vaatinut lisää resursseja viranomaisille talousrikollisuuden torjuntaan ja edistänyt osaltaan harmaata taloutta estäviä lakimuutoksia. Tästä esimerkkinä on rakennusalan veronumero ja kesällä voimaan tuleva ilmoitusvelvollisuus, jotka perustuvat Rakennusliiton ja Rakennusteollisuuden aloitteeseen.

– Työryhmän tarkoitus keventää yrityksille tulevia velvoitteita on ollut sinänsä hyvä, mutta näin vesitettäisiin talousrikollisuuden torjunnassa rakennusalalla otetut edistysaskeleet, Tapio Kari toteaa.

Esityksen perusteella neljänneksen kilpailuetu harmaan talouden yrittäjälle

Loppuraportin ehdotukset tekisivät harmaata taloutta harjoittavien yritysten toiminnasta huomattavan helppoa. Lakia esitetään muutettavaksi siten, että tilaajalla ei olisi urakan aloittamisen jälkeen velvollisuutta valvoa lähetettyjen työntekijöiden todistuksia kuulumisesta lähtömaan sosiaaliturvaan. Vastuu todistusten hankkimisesta jäisi tällöin yksinomaan ulkomaisen työnantajan vastuulle.

– Käytännössä ulkomainen yritys näyttäisi työntekijöiden todistukset ennen töiden aloitusta työn tilaajalle. Kahden päivän kuluttua yritys voisi vaihtaa kaikki työntekijät, eikä tilaajan tarvitsisi enää välittää, onko todistuksia vai ei, Tapio Kari kuvaa.

– Käyttämällä vakuuttamattomia työntekijöitä harmaan talouden yrittäjä säästäisi neljänneksen henkilöstökuluista. Näin ulkomailta työvoimaa lähettävä yritys saisi kilpailuedun, joka johtaisi lakeja noudattavien suomalaisyritysten kohdalla väistämättä siihen, ettei tarjouskilpailuissa voida pärjätä.

Ehdotuksen perusteella lähettyjen työntekijöiden vakuuttamista valvoisivat ainoastaan Aluehallintoviraston ulkomaalaistarkastajat, joista lähetettyjen työntekijöiden asioita valvoo tällä hetkellä kymmenisen virkamiestä koko Suomessa. Tapio Karin mukaan kiinnijäämisriski lähenisi nollaa ja vaikka sitten sakkoa tulisi, määrättävä sakko ei olisi perintäkelpoinen ulkomailla.

Verovelka ei olisi sopimuksenteon este

Työryhmä esittää, että tilaajayritys voisi oman harkintansa mukaan tehdä sopimuksen myös sellaisen alihankintayrityksen kanssa, jolla on verovelkaa mutta ei maksusuunnitelmaa sen hoitamiseksi. Tilaajan ei myöskään tarvitsisi välittää onko verovelkaa esimerkiksi 10 000 tai 100 000 euroa, riittää kun tietää verovelan määrän. Nykykäytännön mukaan alihankintayrityksen on pitänyt tehdä maksusuun-nitelma veroveloista Verohallinnon kanssa ennen kuin sopimusta voidaan tehdä.

– Maksusuunnitelmaedellytyksen poistaminen on vähintäänkin erikoista. Verohallinto tekee yrityksen kanssa maksusuunnitelman usein jo yhden puhelun perusteella, jos verovelan synnylle on uskottavat perustelut ja viimeistään viikossa, mikäli yritys ei ole tietoisesti laiminlyönyt velvoitteitaan. Asian hoitamisen vaatima aika tai vaiva ei pitäisi olla ylivoimainen. Ei kai epäkelpoja yrityksiä pidä hyysätä?, kysyy Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi.

Lisätietoja Rakennusteollisuus RT