RT: Rakentamiseen luvassa ensi vuodeksi kitukasvua

Kuluva vuosi on rakentamisessa neljättä vuotta peräkkäin heikko. Rakentamisen määrän ennakoidaan vähentyvän prosentin verran viime vuodesta. Ensi vuodeksi Rakennusteollisuus RT ennustaa syksyn suhdannekatsauksessaan maltillista, noin 2 prosentin kasvua.

– Rakentaminen on sukeltanut syvemmälle kuin bruttokansantuote, minkä vuoksi se voi myös nousta hieman BKT:ta ripeämmin. Vertailutaso on niin huono, että vähäinenkin viriäminen näkyy plussana, Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen toteaa.
– Keskeisin kysymys on, miten investoinnit lähtevät liikkeelle. Rakennusinvestoinnit muodostavat yli puolet kaikista investoinneista. Nykyisillä ennusmerkeillä rakentamisen kasvu ei kanna pidempään vaan edellyttää yleisen taloustilanteen kohenemista, Pakarinen sanoo.

Talonrakentamisen aloituskuutiot ovat liki viimevuotisella tasolla, mutta huomattavasti pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella. Tasoa laskee tänä vuonna erityisesti maatalousrakennukset. Koska nämä ovat muita halvempia rakennustyyppejä, uudisrakentamisen volyymi noussee ensi vuonna, vaikka kuutiomääräiset aloitukset eivät kuluvana vuonna kasva.

Uusia asuntoja aletaan rakentaa tänä vuonna noin 27 000, mikä on selvästi alle vuosittaisen asuntorakentamistarpeen. Toimitilarakentamisen ensi vuoden volyymiä nostaa yksittäisten suurten hankkeiden käynnistyminen. Korjausrakentaminen on pysynyt vakaalla kasvu-uralla, ja sen tuotannon arvo ylittää uudisrakentamisen.

Lue lisää RT:n sivuilta