RT: Turvallisuus jakaa rakentajat yhä kahteen kastiin

Rakentamisen tapaturmataajuus on laskenut tasaisesti, mutta alalla on vielä paljon tehtävää, jotta koko rakennussektori saadaan turvalliseksi työskennellä. Rakennusalalla vallitsee edelleen jako hyvin ja huonosti työturvallisuutta hoitaviin yrityksiin. Työturvallisuutta edistävää tietoa ja ajattelutapaa levitetään muun muassa 18.5. käynnistyvällä koko toimialan yhteisellä Turvallisuusviikolla.

Turvallisuuden tosissaan ottaneet yritykset yltävät jo lähes tapaturmattomaan toimintaan, kun taas häntäpäässä turvallisuus ei ole juuri kohentunut. Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritysten tapaturmataajuus on tällä hetkellä noin 20, eli miljoonaa työtuntia kohden tapahtuu 20 vähintään päivän työkyvyttömyyteen johtavaa työtapaturmaa. Keskimääräinen tapaturmataajuus koko alalla on peräti kolminkertainen. Rakennusteollisuuden tavoitteena on saavuttaa tapaturmaton työympäristö.

– Olemme hyviä insinöörejä, ja turvallisen työskentelyn edellyttämät prosessit, välineet ja mittaamismenetelmät ovat jo pitkään olleet kaikkien ulottuvilla. Niiden käyttöönotto vain takertelee, kuvaa tilannetta Rakennusteollisuus RT:n puheenjohtaja, YIT:n varatoimitusjohtaja Tero Kiviniemi.

Kiviniemen mukaan syynä on alan hitaasti muuttuva turvallisuuskulttuuri.

– Arvot ovat kaiken käytöksen perusta ja ne pitää saada ensin kuntoon. Hyvä johtajuus ja oman esimerkin näyttäminen ovat nyt avainasemassa, jotta hyvä turvallisuus muodostuu tavaksi ja rutiiniksi koko rakennusalalla. Nyt ei vielä niin ole.

Tänä vuonna Turvallisuusviikolla nostetaan esiin yritysten keskijohdon rooli työturvallisuuden parantamisessa. Samalla sekä pääurakoitsijat että aliurakoitsijat halutaan saada yhdessä miettimään turvallisia toimintatapoja. Työturvallisuus on kaikkien työmaalla työskentelevien yhteinen asia ja edellyttää jokaisen sitoutumista.

– Tapaturmat aiheuttavat henkilöstölle kärsimyksiä. Niistä koituu myös taloudellisia menetyksiä yritykselle. Yrityksen johdon tulee myös mieltää tämä kaikilla tasoilla. Tapaturmilla on suuri merkitys sekä työhyvinvointiin että yrityksen taloudelliseen tulokseen, sanoo Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti.

Turvallisuusviikon ohjelma muodostuu lukuisista tapahtumista, joita ovat muun muassa monttumaanantai, tuotetiistai, telinetorstai sekä toimintapäivät työmaakierroksineen ja seminaareineen. Työmaakierroksilla yritysten henkilöstöä vierailee ristiin toistensa työpaikoilla tekemässä turvallisuushavaintoja, joiden tarkoituksena on tunnistaa vaaranpaikat ja auttaa näiden korjaamisessa.

Viime vuoden toukokuussa ensimmäistä kertaa järjestetty turvallisuusviikko osoittautui hyväksi tavaksi levittää turvallisuusajattelua kaikenkokoisiin yrityksiin. Turvallisuusviikkoa vietetään nyt 18.−22. toukokuuta teemalla ”Viisaat kypärät yhteen”. Rakennusteollisuus RT vastaa jäsenyritystensä kanssa viikon järjestelyistä ja mukana ovat myös yhteistyökumppaneista Rakennusliitto, RAKLI, SKOL, Pro ja viranomaistahot.

Lisätietoa Turvallisuusviikosta RT:n sivuilta