RT: Uuden asunnon ostaneiden tyytyväisyys laski, mutta on yhä hyvällä tasolla

Uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyystutkimuksessa toimialan keskiarvo heikkeni edellisvuodesta. Seitsemättä kertaa tehdyssä tutkimuksessa oli nyt ensimmäistä kertaa mukana erilliset laatuindeksit, joiden mukaan asiakkaiden arviot sekä rakentamisen että suunnittelun laadusta olivat hyvin korkeat.

Kuva: Kuvatoimisto Kuvio
Uudisasunnon ostajien kokemuksia mittaavan EPSI Rating 2022 -tutkimuksen asiakastyytyväisyysindeksi oli 74,6, kun se edellisessä tutkimuksessa oli 76,4. Erittäin tyytyväisten asiakkaiden raja on 75 tai sen yli.

  • Tulosten mukaan ostajien odotukset ovat mittaushistorian aikana kasvaneet. Tämä saa asiakkaat arvioimaan yrityksiä yhä kriittisemmin, ja nämä joutuvat tekemään entistä enemmän töitä asiakastyytyväisyyden eteen. On kuitenkin hyvä huomioida, että vaikka asiakastyytyväisyyden eri osa-alueiden tulokset ovat tulleet alas huippuvuosista, ne ylittävät kaikki edelleen 75 indeksipisteen rajan, toteaa Heidi Laitinen, EPSI Rating Suomen maajohtaja.

EPSI-mallia käytetään asiakkaiden tarpeiden ja tyytyväisyyden mittaamiseen. Sen keskeisiä osa-alueita ovat imago, odotukset, tuotelaatu, palvelulaatu sekä vastine rahalle, joista jokaista mitataan monipuolisen kysymyspatteriston avulla.

  • Yleisesti ottaen voisimme sanoa, että jos saa luovutettua asunnot asiakkaille virheettöminä, ajoissa ja riittävän räätälöityinä sekä pystyy ratkaisemaan asiakkaiden ongelmat sujuvasti ja nopeasti, niin asiakkaat ovat tyytyväisiä, Heidi Laitinen tiivistää.

Koska laadun merkitys rakentamisessa ja asiakaskokemuksessa on suuri, tutkimuksessa otettiin nyt käyttöön vakiokysymyksiin sisältyvän tuotelaadun lisäksi indeksit, joilla mitataan erikseen asiakkaiden arvioita suunnittelun laadusta ja itse rakentamisen laadusta. Molemmat olivat erinomaisella tasolla: suunnittelun laatu ylsi 80,2 indeksipisteeseen ja toteutuksen, eli rakentamisen laatu 78,8 indeksipisteeseen.

Katso myös

Lähde ja lisätietoja: Rakennusteollisuus RT