RT:n uuden strategian kantava ajatus: Rakennamme hyvää yhdessä

RT:n syyskokouksessa 1.12.2022 vahvistettiin uudistettu strategia. Se ohjaa yhteistä toimintaa vuosina 2023-2028 ja tarjoaa syötettä ratkaisujen rakentamiseen, toiminnan suunnitteluun, jäsenpalveluiden kehittämiseen ja vaikuttamiseen.

RT:n visiona on kestävästi kasvava ja turvallinen Suomi, jossa laadukkaiden elinympäristöjen ja rakentamisen merkitys hyvinvoinnin luojina ymmärretään. RT haluaa jättää positiivisen jäljen. Siksi se tuo yhteen alan toimijat, edistää jäsenyritysten toimintaedellytyksiä ja näyttää tietä tulevaisuudenkestäviin ratkaisuihin.

RT strategia kiteytyy kolmeen teemaan:

  1. Osaava ja vastuullinen rakennusteollisuus
  2. Kasvun edellytykset ja toimivat markkinat
  3. Vihreän siirtymän mahdollisuudet

Näille teemoille RT on määrittänyt tavoitteet ja toimenpiteet, joita se tarkentaa ja vie käytäntöön vuositason toimintasuunnitelmisse. Käytännössä ne liittyvät mm.  osaavan työvoiman riittävyyteen, turvallisten ja terveellisten toimintatapojen luomiseen, toimivaan sääntelyyn ja reiluun kilpailuympäristöön sekä tarvittaviin investointeihin. Kaikissa on otettu huomioon jäsenpalvelunäkökulma ja toimialan kehittämistarpeet.

Toimintaympäristön murroksessa yhteistyön merkitys korostuu

  • Lähtökohtana on, että meitä ympäröivä maailma on mullistusten kourissa. Meillä on rakennusteollisuudessa todella suuri mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi vihreään siirtymään. Meidän pitää ottaa täysi hyöty irti myös omaa tekemistämme sujuvoittavista asioista, kuten digitalisaatiosta, RT:n hallituksen puheenjohtajana kautensa päättävä Mika Soini sanoo.
  • Strategiamme välittää kokonaiskuvan, johon olemme tunnistaneet tarvittavia toimenpiteitä. Näitä meidän pitää nyt lähteä toteuttamaan yhdessä myös viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Siten voimme konkreettisesti vaikuttaa siihen, miltä rakennusala ja toimintaympäristömme näyttävät vuonna 2028.

Katso strategian keskeiset tavoitteet, sisällöt ja aineistot 

Kuva, lähde ja lisätietoja: Rakennusteollisuus RT