Sähköinen talotekniikka: Positiivinen vire jatkuu

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:in ja Sähkösuunnittelijat NSS:n suhdannetiedustelun mukaan usko rakentamiseen jatkuu vahvana. Odotukset koko rakennustuotannon osalta ovat hieman parantuneet syksystä, joskin rakentamisen eri osa-alueilla odotukset ovat edellisvuotta vaihtelevammat.

Vastauksissa näkyy edelleen rakentamisalan hyvä suhdannetilanne. Kokonaisuutena odotukset rakentamisen suhteen ovat positiiviset ja myös maantieteellisesti odotukset ovat parantuneet, sillä rakennustuotannon odotetaan kasvavan tai vähintään pysyvän ennallaan kaikilla kahdeksallatoista alueella. Alueelliset vaihtelut ovat edelleen suuria ja tämän kyselyn perusteella Etelä -Savossa, Päijät-Hämeessä ja Varsinais-Suomessa toimivien yritysten näkymät ovat parhaimpia.

Kasvuodotuksia kaikilla osa-alueilla

Korjausrakentamisen osalta odotukset ovat jälleen kaikkein positiivisimmat. Asuntotuotannon osalta kasvuodotukset ovat saldoluvulla mitattuna aavistuksen matalammat kuin edellisessä kyselyssä, mutta edelleen 90 prosenttia vastaajista odottaa asuntotuotannon kasvavan tai pysyvän ennallaan korkealla tasolla tulevana puolivuotiskautena. Suurin muutos odotuksissa on julkisen rakentamisen osalta, jossa 28 prosenttia yrityksistä odottaa tuotannon kasvavan ja 62 prosenttia pysyvän ennallaan.

Tarjouskyselyt lisääntyneet, hintataso noussut

Tarjouskyselyjen tilanne on parantunut molemmilla vastaajaryhmillä. Työkannan mediaani on pysynyt 4 kuukaudessa.

Saldoluvuilla mitattuna hintatason kerrotaan nousseen viimeisen kuuden kuukauden aikana, vaikkakin kolme vastaajaa neljästä kertoo hintatason pysyneen ennallaan. Tulevan kuuden kuukauden aikana joka neljäs uskoo hintatason nousevan, kun laskuun uskoo vain 5 prosenttia vastaajista.

Henkilöstössä pientä lisäystarvetta

Vastausten mukaan henkilöstössä on muutostarvetta tulevan puolen vuoden aikana. Kaikki vastaajat työllistävät tällä hetkellä 5276 henkilöä ja puolen vuoden kuluttua arvelivat työllistävänsä 5402 henkilöä eli lisäystä on 126 henkilöä. Suhteessa henkilöstömäärään, lisäystarvetta on erityisesti suunnittelijoilla, jotka uskovat työllistävänsä 51 henkilöä nykyistä enemmän.

Lue lisää STUL:n sivuilta