Sähköurakoitsijoiden tulostaso edelleen hyvä

Sähkö- ja teleurakoitsijoiden liikevaihdot olivat viimeksi päättyneellä tilikaudella selvässä kasvussa. Yritysten taloudellinen asema on edelleen vahva ja pääosalla yrityksistä on myös kannattavuus kohentunut vuoden takaisiin tuloksiin verrattuna. Kannattavuuden kehityksessä on yritysten välillä kuitenkin huomattavaa hajontaa, ilmenee Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n toteuttamasta kannattavuustutkimuksesta.

STUL:n jäsenyritysten liikevaihdot ovat selvästi kasvaneet viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana. Vuonna 2017 sähköasennusalan yritys ylsi keskimäärin 5,6 prosentin kasvuun.  Toisilla menee erittäin hyvin ja toisilla huonosti, sillä yrityksistä parhaimman neljänneksen liikevaihto kasvoi 25 prosenttia tai enemmän ja taas heikoimman laski 10 prosenttia tai enemmän.

Kannattavuuden kehityksessä hajontaa

Tutkimukseen osallistuneiden yritysten keskimääräinen kannattavuus on parantunut vuodesta 2016 kaikilla kannattavuusmittareilla mitattuna. Käyttökatteen mediaani on nyt 7,4 prosenttia, joten se nyt korkeimmillaan tällä vuosikymmenellä. Sähköasennusalalla on kohtuullisen käyttökatteen rajana pidetty 7 prosenttia. Nyt tehtyyn tutkimukseen osallistuneista osakeyhtiöistä 53 prosentilla käyttökate ylitti tämän raja-arvon. Isoimmilla yrityksillä käyttökatteella mitattu kannattavuus yllättävästi jopa heikkeni edellisvuodesta.

Nettotulosprosentti kasvoi kaikissa kokoluokissa vuonna 2017. Yrityksistä parhaimman neljänneksen joukkoon pääsi 8,8 nettotulosprosentilla ja heikoimpaan neljännekseen joutui alle 0,4 nettotulosprosentilla.

Vakavaraisuus ja maksuvalmius erinomaisella tasolla

Vuonna 2017 sähköasennusalan yritysten omavaraisuusasteen mediaani oli 51,6 prosenttia eli tutkimushistorian parhaimmistoa. Keskimääräinen vakavaraisuus oli hyvää tai erinomaista tasoa kaiken kokoisissa yrityksissä.

  • Jäsenyritysten vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat aikaisemminkin olleet ilahduttavalla tasolla. Omavaraisuusasteella mitattuna vakavaraisimpia ovat pienimmät jäsenyritykset ja eniten vierasta pääomaa oli käytössään suurimmilla jäsenyrityksillä. Maksuvalmius säilyi edellisen vuoden tasolla Quick ration mediaanin ollessa erinomainen 1,7. Tämä tarkoittaa, että yrityksillä on 70 prosenttia enemmän rahoitusomaisuutta kuin lyhytaikaisia velkoja, toteaa STUL:n talousjohtaja Sami Pilkkikangas.

Lue lisää tutkimuksesta STUL:n sivuilta.