Sopimuspoikkeamat kolhivat mainetta

LVI-urakoitsijan maine kolhiintuu samaan tahtiin kuin rakennusalan yleisistä ns. YSE-ehdoista poikkeamiset lisääntyvät. Ja tahti on kova. Nykymeno vaarantaa jo hyvien taloteknisten ratkaisujen loppuunsaattamisen.

Rakennushankkeiden toimijoilla on erilaisia intressejä. Ongelmat kasautuvat erityisesti aikatauluihin ja niiden noudattamiseen, suunnitelmien keskeneräisyyteen ja puutteellisuuteen sekä YSE-ehtoja ankarampiin tai niihin kirjaamattomiin sanktioihin.

Talotekniikka luo rakennusten olosuhteet ja toiminallisuuden. Sen merkitys korostuu entisestään kiristyvien energiatehokkuusvaatimusten myötä. Kehno talotekninen lopputulos kiristää kaikkien hermoja ja kukkaroa.

Hankkeissa on lupa edellyttää kaikilta osapuolilta vankkaa ammattitaitoa ja hyvää yhteistyökykyä. Työmaalle on luotava luottamuksen ja arvostuksen ilmapiiri. Se mahdollistaa yhteisen, ripeän ongelmanratkaisun. Yhteinen päämäärä, tilaajan odotukset ylittävä ja kerralla valmis lopputulos, ei saisi jäädä riitelyn ja rankaisemisen jalkoihin.

Onneksi ongelmaan on tartuttu. LVI- ja sähköurakoitsijaliitot ovat kartoittaneet sopimus- ja työmaakäytännöissä esiintyneitä ongelmia ja etsivät nyt keinoja, joiden avulla ongelmat voidaan välttää tai ainakin ratkaista nykyistä ripeämmin ja tasapuolisemmin. Kartoitustiimin ehdotus valmistuu toukokuun aikana.

LVI-urakoitsijan maine vaikuttaa koko alan maineeseen: kolhut ovat yhteinen asia. Niin myös niiden silottaminen.

Henri Juva, puheenjohtaja
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry