Sopimuspoikkeamat lisääntyneet taloteknisissä urakoissa

LVI- ja sähköurakoitsijat ovat havainneet rakennusalan yleisistä ns. YSE-ehdoista poikkeamisten lisääntyneen merkittävästi. Ongelmat kasautuvat erityisesti aikatauluihin ja niiden noudattamiseen, suunnitelmien keskeneräisyyteen ja puutteellisuuteen sekä YSE-ehtoja ankarampiin tai niihin kirjaamattomiin sanktioihin. Puutteellinen myötävaikutusvelvollisuus koetaan myös ongelmaksi.

– Rakennusprojekteissa pitää kaikilta osapuolilta edellyttää vankkaa ammattitaitoa ja hyvää yhteistyökykyä. Hankkeissa on kyettävä luomaan ilmapiiri, jossa luotetaan ja arvostetaan muita osapuolia, ja jossa ongelmat ratkaistaan yhteistyössä ripeästi, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n puheenjohtaja Henri Juva sanoo.

Juvan mukaan nykymeno vaarantaa hyvien taloteknisten ratkaisujen loppuunsaattamisen. Kuitenkin juuri talotekniikka luo rakennuksiin olosuhteet ja toiminnallisuuden. Asian merkitys korostuu kiristyvien energiatehokkuusvaatimusten myötä.

– Rakennushankkeissa on mukana erilaisilla intresseillä olevia toimijoita. Tästä huolimatta yhteinen päämäärä, tilaajan odotukset ylittävä ja kerralla valmis lopputulos, ei saa jäädä riitelyn ja rankaisemisen jalkoihin, Juva muistuttaa.

LVI- ja sähköurakoitsijaliitot ovat yhteistyössä kartoittaneet sopimus- ja työmaakäytännöissä esiintyneitä ongelmia ja etsineet keinoja, joiden avulla ongelmat voidaan välttää tai ne voidaan ratkaista nykyistä ripeämmin ja tasapuolisemmin. Työryhmien ehdotukset valmistuvat toukokuun aikana.

Henri Juva puhuu tiistaina 20.5. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n kevätkokouksessa Helsingissä.

Lisätietoja

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
puheenjohtaja Henri Juva, p. 0400 501 910,
viestintäasiantuntija Pipsa Hiltunen, p. 0400 287 939,

Mediatiedote 20.5.2014