STUL: Rakentamisen suhdannetilanne on hyvä – odotukset kuitenkin syksyä matalammat

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n ja Sähkösuunnittelijat NSS:n suhdannetiedustelun mukaan usko rakentamisen myönteiseen kehitykseen on edelleen heikentynyt syksystä. Sähköurakoitsijat uskovat korjausrakentamisen kasvuun, mutta sähkösuunnittelijoiden odotukset ovat syksyisiä heikommat kaikilla rakentamisen osa-alueilla.

Rakentamisen vilkkaudessa on meneillään korkeasuhdanteen jälkeinen käänne. Tilanne on vielä kohtuullinen, mutta nähtävissä on jo harmaita sävyjä: sähköisen talotekniikka-alan toimijat ennakoivat rakentamisen volyymien laskua, erityisesti uudisrakentamisessa.

Kasvuodotuksia vain korjausrakentamisessa

Uudistuotannon osalta odotukset ovat heikoimmat asuntotuotannossa. Muutos näkyy suunnittelijoiden vastauksissa urakoitsijoita selvemmin. Korjausrakentaminen kokonaisuudessaan jatkaa kasvuaan; kasvuodotuksia onkin raportoitu suhdannekatsauksissa koko kyselyhistorian ajan keväästä 2004 alkaen.

Tarjouskyselyissä pientä kasvua

Tarjouskyselyjen määrä ja työkannan pituus suunnittelijoiden osalta hieman parantunut ja urakoitsijoiden osalta pysynyt ennallaan verrattuna syksyn 2018 tilanteeseen. Työkannan mediaani on kyselystä toiseen 4 kuukaudessa. Töiden hintatason raportoidaan pysyneen pääosin ennallaan. Kustannustason kohoaminen ja alan tiukka kilpailutilanne niin töistä kuin tekijöistäkin luovat painetta hinnanasetannalle ja kannattavuudelle.

Urakoitsijat ja suunnittelijat arvioivat tulostason pysyvän vuoden 2018 tasolla. Erityisesti urakoitsijoilla näyttää olevan hienoista henkilöstön lisäystarvettakin.

Lisätietoa STUL:n sivuilta.